Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milena Ćorilić glasala

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.