Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Šulkić glasao

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbijeusvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao