Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Lapčević glasao

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbijeusvojen

Nije glasao