Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Slaviša Ristić

Slaviša Ristić

Stranka slobode i pravde

Govori

Uvaženi narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, pokušaću da za preostalo vreme naše poslaničke grupe se osvrnem na onaj deo programa mandatara za sastav nove Vlade koji se odnosi na KiM, na našu autonomnu pokrajinu.
Na prvi pogled uočljiv je pokušaj stvaranja slike da će buduća Vlada posvetiti važno mesto KiM s obzirom da se o KiM govori u prvoj od deset tačaka, preciznije tačka 10. podtačka 4. tačka 1. zapravo, podtačka 4.
Međutim, iz prvog čitanja ovog teksta koji se nalazi na dve stranice može se uočiti tendencija da će se zapravo Vlada prema KiM se odnositi kao i u prethodnom periodu, kao prema svojoj dijaspori a ne kako Ustav nalazi, kao prema svom neotuđivom delu Republike Srbije.
Reći ću zašto tako mislim. Naravno, u tekstu stoji da će Vlada nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte, da će podržati obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu, zdravstvo i to nije sporno, to se dešava i priznajemo da se to radi.
Ono što jeste zaista sporno, a to je činjenica da se iz predloženog teksta ekspozea može videti namera buduće Vlade da će nastaviti proces institucionalnog povlačenja države Srbije sa prostora KiM.
Poštovani narodni poslanici, nikakva Zajednica srpskih opština, naročito ne ona koja je definisana Briselskim sporazumom od aprila meseca 2013. godine ne može zameniti državu Srbiju na KiM i ne može zameniti državne institucije na prostoru KiM.
Mandatar je govoreći nešto o tome izrekao primedbu, verovatno i delu naših poslanika da zapravo slabo čitamo i da ne znamo za tu činjenicu da Briselski sporazum, da prvih šest tačaka Briselskog sporazuma se odnosi na Zajednicu srpskih opština. To jeste tačno, ali upravo u tih prvih šest tačaka Briselskog sporazuma stoji da će ta buduća zajednica, ukoliko će uopšte biti formirana, po Ustavu i zakonima republike kosova, nažalost da neće praktično imati nikakva ovlašćenje, sem neku vrstu nadzora u obrazovanju i zdravstvu i ekonomskom razvoju, a mislim da se čak i svesno prikrivaju i ostale tačke Briselskog sporazuma, ima ih još devet, naročito nekoliko njih.
Zbog kratkoće vremena, pomenuću i tačku 7. koja se odnosi na konstataciju iz Briselskog sporazuma da će na Kosovu postojati samo jedna policija i da će to biti kosovska, prištinska policija i da je potrebno da sva dotadašnja policija sa severa Kosova, srpska policija bude integrisana u policiju kosova, što je nažalost završeno i sada.
Takođe se to odnosi i na pravosuđe pa smo došli do situacije da naše sudije budu integrisane…
… molim samo za par sekundi da završim misao, da naše sudije srpske integrišemo u kosovsko pravosuđe.
Takođe, tačka koja se odnosi na kosovske izbore pa smo imali…
…da nas ova Vlada natera praktično silom da izađemo na izbore druge države.
Poštovani gospodine predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, imali ste priliku da čujete u izlaganju šefa poslaničke grupe DSS neke od razloga zbog čega smatramo i zbog čega ne možemo da glasamo za kandidata Maju Gojković za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije.
Ja ću se ovom prilikom osvrnuti na onaj deo razloga koji se, pre svega, iznad svega i u ovom trenutku tiču građana Republike Srbije, državljana Republike Srbije sa Kosova i Metohije, a to je poštovanje Ustava Republike Srbije, od čijeg poštovanja i primene zavisi njihova sudbina, jer uporna i beskonačna priča o zajednici srpskih opština koje će rešiti naš problem i zameniti nam državu, dakle, nemamo ništa.
Nadam se da mi neće zameriti i neki bivši članovi Vlade, sadašnji poslanici, koji su kada smo govorili o primeni Ustava na Kosovu i Metohiji imali običaj da kažu da što se tiče primene Ustava na Kosovu i Metohiji možemo samo da ga ponesemo pod mišku i da se sa njim prošetamo Kosovom ili da se ne držimo Ustava i zakona kao pijan plota, a ja ću, i imam obavezu ispred tog naroda, da pred svima nama još jednom pročitam šta stoji u Ustavu Srbije. Naime, Ustav Republike Srbije jasno i nedvosmisleno potvrđuje da je AP Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite interese države Srbije na Kosovu i Metohiji, dakle, svih državnih organa, pa i ovog visokog doma Narodne skupštine, pa i predsednika Narodne skupštine onog koji će biti izabran i svih predsednika iz prethodnog saziva.
Podsetiću vas vrlo kratko i na član 8. Ustava koji kaže da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva i da na celoj teritoriji važe zakoni Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju.
Nažalost, bivša predsednica Narodne skupštine, a današnji kandidat za tu visoku funkciju, gospođa Maja Gojković svojim postupcima u više navrata grubo je kršila Ustav i zakone ove zemlje kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Ignorišući Ustav i zakone ove zemlje, Maja Gojković, kandidat za predsednika Narodne skupštine, odbila je da primeni čl. 86. i 87. Zakona o lokalnoj samoupravi, koji definišu njenu obavezu i njena ovlašćenja da raspiše lokalne izbore za odbornike u jedinicama lokalnih samouprava u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, nakon što je Vlada, takođe kršeći sve zakonske propise, raspustila te jedinice lokalne samouprave i otvorila put da se na teritoriji Kosova i Metohije, pa i u ovim opštinama o kojima govorim, raspišu separatistički izbori na koje su nas, sve nas, nažalost, ubeđivali vršeći razne pritiske članovi Vlade da naše stanovništvo, državljani Republike Srbije izađu na separatističke izbore.
Takođe, ono što zameramo kandidatu za predsednika Narodne skupštine je što nije takođe postupila po peticiji građana Kosova i Metohije koji su zahtevali nakon raspisivanja poslednjih opštih izbora u Srbiji da se izbori sprovedu od strane nadležnih organa i na Kosovu i Metohiji, na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, dakle, u svim opštinama, ne samo u ove četiri opštine o kojima govorim, da se sprovedu i lokalni izbori, ne samo izbori za Narodnu skupštinu, već i lokalni izbori.
Takođe, Ustav reguliše nadležnost Narodne skupštine, pa i njenog predsednika je jedna od nadležnosti ove Skupštine, pa i predsednika, je kontrola, kontrolna uloga nad Vladom. Kandidat za predsednika Narodne skupštine nije ništa učinila da spreči Vladu da sprovodi neustavni Briselski sporazum, da spreči Vladu da se odriče svojih institucija na KiM, a sa druge strane, da se uspostavljaju institucije tzv. nezavisnog Kosova. Čini mi se da su se i predstavnici većine u ovoj Skupštini složili sa time da Briselski sporazum nije nikakav pravni akt, niti međunarodni ugovor, i da ne može da proizvodi nikakva pravna dejstva, a pogotovo ne može Vlada po njemu postupajući da gasi srpske institucije na prostoru KiM.
Dakle, kandidat za predsednika Narodne skupštine je kršio Ustav i umesto da izvršava svoju obavezu, da na prostoru KiM štiti interese države Srbije, ona je na posredan način štitila interese tzv. nezavisnog Kosova. Mi zato ne možemo da glasamo za Maju Gojković za predsednika Narodne skupštine.
Reći ću samo još kratko, bilo je ovde reči, bez namere da izlazim iz teme, bilo je reči o izborima na KiM, o parlamentarnim izborima, da li je bila krađa, da li nije bila krađa itd, neću da oduzimam vreme, niti da izlazim iz teme, govoriću to nekom drugom prilikom. Samo želim da kažem da to nije bila istorijska izborna pobeda SNS, već istorijska krađa SNS. Hvala.
Gospodine predsedavajući, samo repliku kandidatu Maji Gojković. Ne želim da se osvrćem na izlaganje gospodina Đukanovića.
Gospođo Gojković, nemate razlog, nemate zaista razlog na ljutnju, ali da vam odgovorim na pitanje. Ništa Srbima sa KiM ne znači ili makar ne znači dovoljno što imaju po par i što će imati po par narodnih poslanika u ovom visokom domu, ako na prostoru KiM, nažalost, nemamo više naše opštine, lokalne samouprave po zakonima ove države, ako nemamo sudove po zakonima ove države, ako nemamo brojne institucije po zakonima države Srbije.
Dakle, o tome sam govorio i zato smatramo da je to, između ostalog, i odgovornost predsednika Skupštine, jer je ovo najviši dom, najviši organ vlasti u jednoj državi i zato sam i rekao da nećemo i ne možemo glasati.
Što se tiče uvrede, ja nisam zaista imao nikakvu nameru da vređam, ali gospođo Gojković, i vi, i Vlada, i svaki državni činovnik koji na bilo koji način, svesno ili nesvesno, učestvuje u stvaranju tzv. nezavisnog Kosova, ne može se ništa drugo reći, već pomaganja uspostavljanju vlasti te paradržave na prostoru KiM.
Gospodine Đukanoviću, na bilo koji način nisam želeo vas da omalovažim.
Što se tiče vašeg ovog poslednjeg izlaganja, evo ovde su svedoci, narodni poslanici, ukoliko smo mi, konkretno ja, iz kosovskog budžeta, iz kvazi države Kosova, uzeli bilo koji dinar, evo ja vam obećavam sve to, donesite dokaze, ponesite sav taj iznos kući.