BOŽIDAR KOPRIVICA

Nestranačka licnost

Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.12.2007.

Poštovani narodni poslanici, srpski radikali su vas upozorili, gospodine ministre, da budžet na makroekonomskom planu, ovako kako je projektovan, neće dovesti do stabilnosti, niti do privrednog rasta, jer, pre svega, nije razvojni, nije reformski, nije štedljiv, posebno da napomenem, nije socijalni. On je, u stvari, rasipnički i potrošački, zato ne znam otkud toliki egocentrizam, odnosno samohvalisanje ovim budžetom.
U ime SRS-a, podneo sam amandman na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, tako da sam predložio da se u članu 5, razdeo 45. i funkcija 510 brišu.
Razdelom 45, funkcijom 510, predviđeni su troškovi Agencije za reciklažu, u ukupnom iznosu od 20 miliona i 348 hiljada dinara.
Mišljenja sam, kao i cela Poslanička grupa SRS-a, da je razdeo 45 funkcija 510 suvišna i treba je brisati, iz razloga što su srpski radikali protiv osnivanja agencija za sve i svašta, jer je to deo državnog aparata koji je potpuno nepotreban i enormno skup, mnogo košta poreske obveznike.
Osnivanjem raznih agencija, tih paralelnih državnih organa, direktno se uvećavaju troškovi, samim tim, stvara se i budžetski deficit, koji na makroekonomskom planu stvara ekonomsku nestabilnost zemlje, o čemu je govorila u načelu posebno moja uvažena koleginica Tabaković.
Nijedna od novootvorenih agencija nije dala očekivane rezultate, već je to moda posle 5. oktobra, pa je nepotrebno izdvajati budžetska sredstva za rad i ove agencije za reciklažu, izdvajati sredstva poreskih obveznika za povećanje troškova državne administracije, umesto da se ta sredstva usmere tamo gde je potrebnije, pre svega, mislim na socijalnu zaštitu i slično.
Amandman je dobar i predlažem da ga u danu za glasanje usvojite. Hvala.

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 03.12.2007.

Poštovani narodni poslanici, reklamiram povredu člana 226. Gospodine potpredsedniče, da li treba da ga čitam ili ne?

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 03.12.2007.

"Narodni poslanik ima pravo da traži objašnjenja i obaveštenja od predsednika Narodne skupštine, predsednika odbora Narodne skupštine, ministara i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama, o pitanjima iz okvira prava i dužnosti ovih funkcionera, iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalaze, a koja su mu potrebna za ostvarivanje funkcije narodnog poslanika".
Poštovani narodni poslanici, vojno skladište municije kod Paraćina opsluživalo je 19 ljudi, što stražara, što skladištara. Eksploziju municije, navodno, izazvala je loša instalacija u skladištima. Eksplozija se desila, gospodine ministre, danju, bila je strahovita i uzbudila je ceo grad. Granate su zasule prostor od više kilometara. Pitam, da li je tačna tvrdnja da su instalacije uzrok eksplozije, kod činjenice da od 19 ljudi, koji su morali biti u tim skladištima, nijedan nije ni ogreban. Hvala.