Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Nogo glasao

Srđan Nogo

Dveri

Nijedan akt nije pronađen.