Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Milić glasao

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Nijedan akt nije pronađen.