Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Korać glasao

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija


usvojen

Nije prisustvovao