Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Fatmir Hasani glasao

Fatmir Hasani

Partija za demokratsko delovanje

Nijedan akt nije pronađen.