Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jahja Fehratović glasao

Jahja Fehratović

Bošnjačka demokratska zajednica

Nijedan akt nije pronađen.