JAHJA FEHRATOVIĆ

Stranka pravde i pomirenja

Rođen 29. marta 1982. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu školu i srednju Medresu ”Gazi Isa-beg” završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007 godine, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.

Kao student bio je stipendist DAADE fondacije, Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ”Muhsin Rizvić”, Regionalnog fonda ”Rifat Burdžović Tršo”. Učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda. Pored toga, sudelovao je u izradi Izveštaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. Godinu. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj na kome je dve godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. U Novi Pazar se 2010.godine vraća i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije, a kasnije biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.

Bio je osnivač i urednik mnogih edicija koje su se bavile bošnjačkom istorijom i jezikom.

Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pesama Korektor sveznadar (2004), roman Bedova (2005) i zbirku priča Trinaest priča iz jedne kutije (2007).

Za predsednika Bošnjačke kulturne zajednice izabran je 2010. Godine a godinu dana kasnije izabran za predsednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za predsednika Bošnjačke demokratska zajednice izabran je 2013. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24.aprila 2016.godine po prvi put postaje narodni poslanik.
Poslednji put ažurirano: 26.08.2019, 13:01

Osnovne informacije

Statistika

  • 75
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Zahvaljujem.

Kao što ste čuli, poslanici Stranke pravde i pomirenja će podržati i ove predloge odluke, kao i sve druge koje se tiču zaštite od monopola i zdrave konkurencije kada je u pogledu privredna delatnost u našoj državi.

Ono što je nama vrlo važno jeste da i ove agencije zaista na celokupnoj teritoriji države budu prisutne, jer mnogo je teže održati zdravu konkurenciju i boriti se protiv monopola u sredinama koje nisu centralni deo države i predstavljaju granične i rubne delove, kakav je prostor Sandžaka. Vi ste pre mogli čuti zapravo kakvo je stanje u Novom Pazaru, međutim, još mnogo, mnogo lošija situacija jeste u Sjenici i u Tutinu, gde bukvalno niko ko nije u sadejstvu sa lokalnim vlastima apsolutno ne može bilo koji posao ili bilo koju privrednu delatnost obavljati. To traje u kontinuitetu već 30 godina.

Onaj ko nije u sadejstvu sa lokalnom vlašću i posebno sa vlašću SDA, gospodina Ugljanina u Tutinu, apsolutno ne može dobiti ni jedan tender, ni jednu privrednu delatnost od opšteg interesa, a ako se bavi privatnim poslom, onda je konstantno gušen. Tako se dešava, recimo, da samo u jednom selu, za šta su obznanjeni podaci, u jednoj porodici postoji u APR registrovano oko 20 privrednih društava koji su uvek aktuelni kada su u pitanju izvođenje radova koje finansira lokalna samouprava. To je samo zbog toga što su i u rodbinskim i u političkim sponama sa lokalnom vlašću. Tako se isto događa i na području opštine Sjenica.

Na taj način se guši bilo koja zdrava privredna inicijativa. Na taj način se pravi jedan haotičan ambijent, u kome oni koji imaju zdravu ambiciju za zdravim biznisom, za zdravom privredom, apsolutno nemaju nikakve šanse da uspeju, jer je nemoguće uspeti u sredini gde svaki ozbiljan posao mora biti povezan kroz neki dil ili kroz poslovanje isključivo sa predsednikom opštine, kao što je to slučaj, recimo, u opštini Tutin, a takođe i u opštini Sjenica.

Naravno da je zato vrlo bitno da ova agencija i sve druge agencije koje se bave kontrolom budu zaista prisutne na tim područjima i da se uvede red, jer samo ćemo na taj način uspeti da povratimo zdrav ekonomski ambijent i da omogućimo da oni mladi ljudi koji imaju i obrazovanje, koji imaju i dobre ideje i koji imaju poleta i snage da razvijaju svoje sredine, da razvijaju vlastite poslove, imaju šanse da se izbore i da na taj način ostanu u svojim mestima, odnosno da potpomognu razvoj i da potpomognu pospešenje ekonomskog prosperiteta svoga kraja.

S druge strane, ovakav zaista monopolski ambijent odbija sve one, posebno koji su poreklom iz ovih krajeva, koji imaju ozbiljan kapital, a vezani su za dijasporu, da bilo šta ulažu, da bilo koji posao pokreću u tim svojim sredinama, iako imaju i želju, iako imaju i dobre ideje, iako imaju dobre veze, jer su i oni koji su pokušavali, nažalost, naišli na zidove, naišli na otvorene pozive za korupciju i naišli na otvorene pozive za zloupotrebu njihovog kredibiliteta, njihovog poverenja i, na koncu, njihovog kapitala.

Da bismo ove krajeve, kao i celokupnu ekonomsku teritoriju naše države učinili jedinstvenim i prepoznatljivim po zdravoj konkurenciji, po tome da je smanjen oblik monopola, a zaista, i ova agencija i sve druge agencije moraju biti dodatno prisutne na tom području i moraju preduzimati sve ono što je neophodno kako bi se zaštitila zdrava inicijativa i kako bi se zaštitili ozbiljni proizvođači i kako bi se sprečili lokalni oligarsi, lokalni šerifi da usled svoje moći, političke, na bilo koji način zloupotrebljavaju, maltretiraju i reketiraju sve one koji žele učestvovati u ekonomskom procesu razvoja svog kraja i svoje sredine. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Zahvaljujem.

Kao što ste imali prilike čuti, poslanici Stranke pravde i pomirenja takođe podržavaju i ovu odluku. Ono na šta ja želim ovom prilikom ukazati, odnosi se na malo veću pozornost koju bi trebala Narodna banka i guverner, Savet guverner obratiti prilikom edukacije građanstva o nekim opasnostima koje dolaze od banaka. Svedoci smo jednog kvalitetnog odnosa države i NBS i guvernera, kada su bili u pitanju krediti u švajcarskim francima, međutim to nisu jedini izazovi sa kojima se susreću građani.

Nažalost, u manjim sredinama i sredinama gde bankarstvo nije toliko, nema takvu tradiciju kao u većim sredinama, prevare i ono što se odnosi na sistem bankarskog poslovanja po pitanju kredita jesu vrlo česte. To možda pravno formalno jeste prema Zakonu, međutim pravično sigurno nije.

Zato smo imali slučajeve i tragične posledice konzumenata kredita koji nisu uspevali da do kraja proniknu u sve one sitne varke prilikom potpisivanja ugovora, a nisu bili kadri da isplate ili da iznesu te svoje rate, pa su nažalost neki od njih i okončali sebi život na zaista strašan način, zaista nemoguće da se izbore sa svim tim izazovima kojima su bili izloženi.

Zato bi bilo jako važno da NBS i guverner, Savet guvernera možda malo više naprave edukativnog prostora i da običnom građaninu, običnom čoveku pojasne sve one stvari koje su u bankarstvu zanatski element, a koji se tiču toga da banke posebno, i to one koje dolaze sa strane, mogu vrlo lako uvesti običnog čoveka u neke nepovoljne situacije i na taj način mu oduzeti mogućnost da realno otplaćuje svoje rate i da na taj način može da ostvari neku svoju potrebu zbog koje je ušao u takav jedan aranžman sa bankom.

Dakle, ovo je nešto što se jako često susreće na terenu, sa čime se veliki broj građana nosi. Neki uspevaju da se izbore, međutim, mislim da je tu ključni faktor malo veća edukacija i da Narodna banka tu može i te kako puno pomoći, kao što je i do sada u nekoliko slučajeva zaista puno uradila.

Zato bi bilo važno da ekspoziture državnih banaka budu prisutnije u manjim sredinama, da ne ostavljaju građane samo da su jednostavno u prilici da sarađuju sa privatnim i stranim bankama, jer su vrlo često bili prevareni. Recimo, imali su nekoliko afera većeg obima kada su u pitanju privatne banke i strane banke, koje su nestale sa tržišta nakon što su ojadile veliki broj građana za životnu ušteđevinu, za ušteđevinu koja je bila vezana za možda školovanje dece, za lečenje dece, za neke posebne potrebe.

Naravno da je danas situacija mnogo drugačija, da je Narodna banka i guverner, uradili velike napore da takvih stvari nema. Međutim, još uvek postoje u manjim sredinama takvi slučajevi, zato bi bilo izuzetno važno i jedan predlog konkretan, da se malo više podigne svest kod običnog građanstva na taj način da se možda nekim posebnim edukativnim i propagandnim merilima, pozornost građana usmeri i da budu obazriviji na ovakve izazove. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.11.2019.

Zahvaljujem.

Kao što ste već imali prilike čuti, poslanici stranke „Pravde i pomirenja“ podržaće i ove predloge, kao i sve ostale predloge koji su, pre svega, u korist građana i nosioca tih putnih isprava.

Međutim, iskoristiću priliku i prisustvo uvaženog ministra i potpredsednika Vlade da ukažem na nekoliko događaja koji izazivaju nelagodu kod građana, posebno regije Sandžak i posebno Bošnjaka, a koji, čini se, ili se bar tako čini, nekako orkestrirano dolaze u poslednje vreme i još uvek nismo imali zvaničan stav vladajućih organa po pitanju tih događaja.

Naime, u selu Riljac kod Trstenika, udruženje „Kraljevina Srbije“ održalo je neki svoj sabor na kojem su pevali četničke pesme koje potpadaju pod KZP član 317. kojim se kaže: „Kad četničko grlo jekne, u Pazaru bula strekne. Hajrudine, možeš li slanine, kad ti četnik sa tavana skine?“

Dakle, ovo su zaista opasne i teške poruke. Verovatno nekome odgovara da u ovom momentu pokuša da nanese neku vrstu nemira građanima Republike Srbije, a posebno ukoliko uzmemo u obzir da je desetak dana nakon ovog na adresu Islamske zajednice u Srbiji, Mešihata, došlo pismo adresirano sa identitetom pošiljaoca u kome je stajao i jedan neispaljen metak.

Ovo je sve, naravno, prijavljeno i mi smo kao stranka, takođe, podneli krivične prijave protiv svih ovih nosioca ovih krivičnih dela, ali nam je vrlo važno da i ministar Stefanović, kao neko kome se veruje, kao neko ko ima mehanizam i snagu usled ovog resora koji vodi i pozicije u Vladi, takođe, da jedan stav po ovim pitanjima, jer verujemo da su ovo incidenti koji su verovatno negde drugde spremani, ali koji izazivaju nelagodu i nanose, takođe, osećaj neprijatnosti, da ne kažem straha, a ponekad i izazivaju revolt kod građana, posebno pripadnika islama, građana bošnjačke nacionalnosti, itd.

Takođe, nekako dosledno tome, vrlo često se spominju neke vrste diskriminacija prilikom zapošljavanja u policijskim upravama. Ono što bih zaista voleo da zamolim ministra, da čisto senzor stavi na taj deo, jeste policijska stanica Priboj, pri Policijskoj upravi Prijepolje, gde su nam sa terena upošljenici bošnjačke nacionalnosti skrenuli pažnju da verovatno samosvojnim odlukama određenih rukovodioca, prilikom ovih rekonstrukcija i reformi unutar policijskih stanica i uprava, od 2018. i 2019. godine njihov status je izuzetno unižen i smanjen i da apsolutno ne zadovoljava one pozicije koje prema svojim kompetencijama i kvalifikacijama zavređuju. Hvala.

Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da iskoristim priliku i postavim nekoliko pitanja za koja smatram da su u ovom trenutku od izuzetne važnosti za građane, a naročito pripadnike manjinskih naroda i nacionalnih manjina, osobito nas Bošnjake u Sandžaku i sve ostale, jer se nalazimo u procesu izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji su zakazani za 4. novembar 2018. godine.

Prethodni izborni ciklusi 2010. i 2014. godine imali su velike manjkavosti, o tome je javnost više manje upoznata. Jedne je apsolutno kada je u pitanju Bošnjački nacionalni savet ili veće zloupotrebio tadašnji ministar Čiplić i naneo veliku štetu izbornom procesu i poverenju Bošnjačke nacionalne zajednice institucije države Srbije. Godine 2014. uočena je otvorena izborna krađa gde su takođe zakazale određene institucije i gde je omogućeno gospodinu Sulejmanu Ugljaninu da četiri naredne godine, odnosno od 2014. do 2018. godine nelegalno vlada tim važnim organom.

Nalazimo se, kao što rekoh u 2018. godini, veliki problem su birački spiskovi, poseban birački spisak. Veliki problem čini to što i dalje u lokalnim, gradskim i opštinskim samoupravama imamo veći broj lica koja upravljaju unošenjem, iznošenjem lica iz Posebnog biračkog spiska, pa pitam ministra Ružića, kako je moguće da, recimo u Novom Pazaru četiri osobe imaju kartice za unošenje i brisanje iz biračkog spiska, od toga dve koje pripadaju ideološkoj listi Samoopredeljenje, gospodina Sulejmana Ugljanina, dve koje pripadaju listi „Vakat je“ koju podržava SDP, gospodina Rasima LJajića? Obzirom da imamo veliki problem na terenu, brisanje, mi smo već neke žalbe podneli, na isto pitanje bih voleo da čujem i gospodina ministra Stefanovića, kao i ministarku Kuburović.

Drugo pitanje koje želim da postavim odnosi se na slučaj uvaženog profesora Ćamila Jukovića, nedužno stradalog 2004. godine u obračunu političkih partija SDA, gospodina Sulejmana Ugljanina i Rasima LJajića SDP, koji je 14 godina u invalidskim kolicima i koji je prethodnih dana, iz dana u dan pred lokalnom samoupravom Novog Pazara, protestovao tražeći da mu se isplati sve ono što je morao da plati kako bi 14 godina bio na trajnom smeštaju u Novopazarskoj banji, jer drugačije ne bi mogao da preživi. Prosto, niko od gradske uprave…

Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

Zahvaljujem vas se uvaženi ministre, ali recimo u ovom trenutku, danas u Novom Pazaru četiri osobe imaju pristup upisu i brisanju iz posebnog biračkog spiska. Slična je situacija u drugim gradovima, gde uposleni lokalnih samouprava odlaze od kuće do kuće u naseljenim mestima, u seoskim mestima, pitaju ko želi da glasa za listu gospodina Ugljanina ili gospodina Rasima LJajića, pa te ljude upisuju, a brišu one koji recimo podržavaju listu Matice bošnjačke. To je nešto što je prisutno i što već sada budi strah kod velikog broja građana, da taj izborni proces nije u dovoljnoj meri zaštićen, kao i što budi strah kod građana, kada se recimo provere da li su upisani i na kom biračkom mestu glasaju. Većini stoji, ali nekih 30 do 40% nema to, a imali smo iskustvo da su ljudi prebacivani na 30, 40 kilometara udaljenosti od svog mesta stanovanja radi glasanja.

Drugo pitanje koje nisam uspeo da završim je za gospodina profesora Ćalima Jukovića, koji je 14 godina invalid zahvaljujući obračunu političkih partija, koji danas živi u rehabilitacionom centru Novopazarska banja i zašta mora plaćati velika sredstva u ovom periodu od 14 godina preko pet miliona dinara. Niko ni od lokalnih, ni od republičkih vlasti se nije usudio ili nije odvažio da mu da bilo kakvu podršku u tom pogledu iako je slao redovno zahteve, a posebno što je on žrtva jednog suludog političkog obračuna u situaciji kada je recimo požurio da spasi maloletnu decu prema kojoj je hitao taj metak ispaljen iz kolone političkih partija koje su se u vatrenom okršaju uoči izbora 2004. godine obračunavale u centru Novog Pazara.

Molim ministra Lončara da se uključi i nađe način, obzirom da je to zdravstveni centar koji je pod Ministarstvom zdravlja. Obzirom da lokalna samouprava ne želi da čuje za gospodina Ćamila Jukovića, a u njoj sede oni koji su ispalili taj metak prema njegovoj kičmi, da se njemu omogući trajni besplatni smeštaj u tom centru. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 05.07.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68293.00 RSD 05.07.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 22000.00 RSD 18.05.2016 -