JAHJA FEHRATOVIĆ

Stranka pravde i pomirenja

Rođen 29. marta 1982. godine u Novom Pazaru.

Osnovnu školu i srednju Medresu ”Gazi Isa-beg” završio je u rodnom gradu, osnovne studije književnosti naroda BiH i bosanskoga jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 24. 5. 2007 godine, magistarsku tezu Poetika i politika usmene i pisane revolucionarne poezije odbranio je 28. 6. 2012. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a doktorsku radnju „Književnohistorijske i poetičke osobenosti sandžačkobošnjačke književnosti“ 28. 6. 2013. godine na istome Univerzitetu.

Kao student bio je stipendist DAADE fondacije, Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, Fond ”Muhsin Rizvić”, Regionalnog fonda ”Rifat Burdžović Tršo”. Učestvovao je u višegodišnjem internacionalnom projektu Politička angažiranost književnosti balkanskih naroda. Pored toga, sudelovao je u izradi Izveštaja Evropske unije o položaju nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji za 2007. Godinu. Fehratović je jedan od osnivača Katedre bosanskoga jezika na Fakultetu za umjetnost i kulturu Univerziteta u Trakiji u Republici Turskoj na kome je dve godine radio kao predavač i lektor bosanskoga jezika. U Novi Pazar se 2010.godine vraća i zapošljava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao saradnik u nastavi, radi na Katedri za bošnjačku književnost Departmana za filološke studije, a kasnije biva postavljen za upravnika Univerzitetske biblioteke IUNP.

Bio je osnivač i urednik mnogih edicija koje su se bavile bošnjačkom istorijom i jezikom.

Piše poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, bavi se i novinarstvom. Do sada je objavio zbirku pesama Korektor sveznadar (2004), roman Bedova (2005) i zbirku priča Trinaest priča iz jedne kutije (2007).

Za predsednika Bošnjačke kulturne zajednice izabran je 2010. Godine a godinu dana kasnije izabran za predsednika Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za predsednika Bošnjačke demokratska zajednice izabran je 2013. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24.aprila 2016.godine po prvi put postaje narodni poslanik.
Poslednji put ažurirano: 26.08.2019, 13:01

Osnovne informacije

Statistika

  • 63
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesnaesto vanredno zasedanje , 10.09.2019.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja podržaće predložena zakonska rešenja, i naravno, već ste mogli čuti dosta argumenata zašto nam je važno da uspostavimo dobre temelje onih vrednosti koje se tiču zaštite intelektualne svojine, autorskih prava i patenata.

Mnogo puta sam razgovarao sa studentima, naročito studentima informatike departmana, informatičkih nauka internacionalnog univerziteta, koji su posebno zainteresovani kao mladi IT stručnjaci da se uredi ova oblast kako bi imali prilike da ravnopravno sudeluju u toj veoma velikoj globalnoj utakmici kada je u pitanju ova oblast informatičkih tehnologija, da svojim inovacijama, svojim projektima mogu konkurisati na svetskom tržištu, a da pri tom, imaju mogućnost sve to raditi iz svog grada, iz svoje države, i da imaju jednostavno, priliku jednaki, ravnopravni sa svim mladim IT stručnjacima u svetu.

Vrlo važno da se i ovaj segment koji se tiče informacionih tehnologija, naročito interneta, programiranje, i tako dalje, dodatno uređuje ovim zakonskim rešenjem, i što se usklađuje sa većinom zakona koji vladaju u ovoj oblasti u EU, pa i celom svetu. To će u mnogome pomoći da se u tom dosta haotičnom prostoru uvede osnovni red delovanja poslovanja kako bi se mogla pružiti prilika svima koji žele, koji imaju znanja, koji imaju kapaciteta, ideja, i snage da sudeluju u takvoj vrsti aktivnosti.

Takođe, vrlo je dobra odluka da se autorska prava priznaju sa dosadašnje granice 50 na 70 godina, od trenutka objavljivanja. To će pomoći mnogim umetnicima, intelektualcima, piscima, slikarima, da u starosti kada im je najpotrebnije imaju dodatna primanja onako kako im sleduje za njihov život, intelektualni rad i samim tim će njihova egzistencija biti poboljšana i zaštitiće njihov individualni integritet i time pomoći i ovom društvu da oni koji su najzaslužniji za razvoj, naučni razvoj, intelektualni, tehnološki razvoj, dostojanstveno žive u poznim godinama svoga života.

Naravno, i sve ostalo što je predloženo ovim zakonskim rešenjima, što utiče na uređenje odnosa kada su u pitanju autorska prava i te kako je važno, obzirom da smo imali priliku u prethodnim decenijama da vidimo šta znači destrukcija svih mogućih pravnih merila, naročito posle raspada zajedničke države i kako je to dovelo do potpune haotične situacije u svim oblastima, posebno kada su u pitanju zaštita individualnih autorskih prava, a u nekim slučajevima i kolektivnih, posebno kada je reč o patentima i kada je reč o nečemu što je od opšte koristi za celo jedno društvo, odnosno za celu jednu zajednicu.

Zato mi poslanici Stranke pravde i pomirenja stojimo da su ovo vrlo važni iskoraci u pogledu zaštite onog rada koji je više decenijski koji se retko vidi i koji treba zaista nagraditi zbog te mukotrpnosti, zbog ulaganja, celokupnog životnog iskustva i pregnuća intelektualaca, umetnika, stručnjaka iz različitih oblasti da se ovim, toliko-koliko vraća ono što su oni uložili i da im društvo na neki način daje satisfakciju bar u tom nekom pogledu dostojanstva. Da će zbog toga verovatno mnogo manje njih imati taj izazov da odlazi iz ove države ili da svoja stečena znanja i iskustva ponudi drugim državama koje su spremne da to finansijski i na bilo koji drugi način dostojanstveno plate.

Mi smo na putu ispravljanja svih onih nepravde koje su se nagomilale tri decenije u ovoj oblasti i naravno da ćemo u svakom slučaju nastojati da konstruktivnim predlozima i u buduće dajemo prioritet ovakvim zakonskim rešenjima koji su u interesu običnog čoveka, u interesu pojedinca i u interesu onoga koji radi za opštu korist celokupnog društva. Hvala vam.

Šesnaesto vanredno zasedanje , 09.09.2019.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Cenjeni ministre sa saradnicima, drage koleginice i kolege, već ste imali prilike čuti razloge zbog kojih će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja podržati ove zakone. Svakako se oni temelje na kvalitetnom i pozitivnom iskustvu konkretnog i konkurentnog znanja koje se dobija sa prožimanjem teorijskog iskustva kada je u pitanje dualno obrazovanje.

Ono što bih ja hteo da kažem ili možda da uputim jedan predlog jeste da svakako je značajno i važno i vidljivo da su ovi dualni sistemi obrazovanja i te kako rasprostranjeni kada su u pitanju tehničke nauke, kada su u pitanju druge oblasti. Međutim, kod tzv. DH polja, odnosno društveno-humanističkih nauka, imamo možda manji spektar prilika da iskoristimo to dualno obrazovanje i zato bi možda bilo korisno razmišljati o strategijama koje bi otvorile državne institucije, naučne institucije i sve druge institucije kojima bi se i ljudi iz DH polja mogli usmeriti na to da koriste te benefite i da svoja iskustva imaju u pogledu teorijskog znanja koje su već savladali i savladavaju na fakultetima i praksom, konkretnom praksom u nekim od institucija sistema, da li na lokalnom nivou, da li na republičkom nivou, pokrajinskom ili bilo kakvom drugom.

U svakom slučaju, ovo su izuzetno važni i korisni predlozi. Oni omogućavaju studentima da konkretno svoja znanja iskoriste i da budu na taj način prepoznatljivi i brendirani kao visoko kvalifikovane osobe koje će imati prilike da ostvare svoju karijeru u onom segmentu u kom im omogućava profesija kojom su oni odabrali da se bave.

Takođe bih se hteo osvrnuti na drugi predlog zakona. Ono sa čime se mi kao poslanici vrlo često susrećemo jesu zahtevi pojedinih svršenika fakulteta, naročito iz zemalja regiona, kada su u pitanju nostrifikacije, odnosno priznavanje njihovih diploma u Republici Srbiji. S obzirom da se i ovaj predlog zakona, koliko sam ispratio, odnosi na medicinske nauke pre svega, arhitektonske nauke i ostalo, najveći deo tih zahteva se upravo odnosi na one koji su završili studije medicine u BiH, Crnoj Gori ili u drugim sličnim ili bliskim državama i koji jako dugo čekaju da se ta njihova diploma prizna u Republici Srbiji, kako bi mogli da zasnuju konkretan radni odnos.

Zato bi možda trebalo ili što pre uraditi maksimum napora kako bi se i oni koji su, ponavljam, uglavnom građani Republike Srbije, s obzirom da se ovaj zakon delom odnosi na one koji nisu građani Republike Srbije, mogli ravnopravno svrstati u pogledu njihovog konkretnog prava da ostvare i da se priznaju njihove diplome, posebno sa onih univerziteta ili iz onih oblasti koje su raritetne u našoj državi, a kao što znamo, imamo izuzetno veliki odliv mladih kadrova u pogledu medicinskih nauka, tako da bi, smatram, bilo jako dobro da naročito one koji su završili medicinske nauke, a čijih zahteva ima najviše u zemljama regiona, da što pre nostrifikujemo njihove diplome kako bi mogli da zauzmu pozicije, odnosno da budu konkurentni i da imaju prilike zasnovati radni odnos u nekom od medicinskih ili naučnih centara.

Svakako da je za pohvalu i ono što je ministar govorio kada je u pitanju Fond za nauku i da upravo u tome vidimo šansu ovih iz oblasti DH polja, da mogu još više iskoristiti taj fond aplicirajući sa određenim konkretnim projektima i mogućnošću da taj njihov projekat zaposli veći deo ljudi iz njihovih ili sličnih oblasti, kako bi na taj način svojim doprinosom i nauci, ali s druge strane doprinosom razvoju tog intelektualnog i naučnog ambijenta ostvarili povoljnu klimu za razvoj ukupne naučne, ali i društvene zbilje u našem društvu i na taj način pospešili ostanak mladih kvalitetnih kadrova u našoj državi. Zahvaljujem.

Petnaesto vanredno zasedanje , 24.07.2019.

Zahvaljujem predsedavajući.
Uvažene koleginice i kolege, kao što ste već čuli od akademika Zukorlića, mi iz stranke Pravde i pomirenja imamo oscilirajuće iskustvo sa dosadašnjim Poverenikom koje je uvek bilo politički motivisano. U tom periodu do 2012. godine kada je na sceni bio drugi režim i koji je imao brutalan odnos prema pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice vrlo bledo i vrlo često, skoro i nečinjenje nikakvo po pitanju tih zloupotreba i kršenja zakonskih i ustavnih kategorija Poverenik nikada nije imao jasan, nedvosmislen i direktan stav.
Naravno nakon 2012. godine to se donekle izmenilo, ali opet nismo imali nikakvu konkretnu reakciju, niti na prethodne zloupotrebe, niti na one koji su se u ostacima tih režima dešavala prema našoj zajednici. Zato konstanta koja se javlja jeste da je uvek imao političku motivisanost i da je uvek bio nosilac neke političke ideje, što nije dobro za ovu funkciju i što je apsolutno nespojivo sa ovlašćenjima koje ima i sa intencijama ova dva zakona koja treba sprovoditi, odnosno o čijoj primerni se treba konkretno starati. Zato mi poslanici Stranke pravde i pomirenja i želimo i hoćemo i tvrdo smo ubeđeni da je vreme da se to promeni, da novi Poverenik bude osoba koja će isključivo profesionalno sprovoditi svoja ovlašćenja i biti na usluzi svim građanima Republike Srbije kada su u pitanju ova dva zakona i kada je u pitanju apsolutna zaštita informacija od javnog značaja i informacija koje se tiču podataka o ličnosti.
Ovo bogato iskustvo nam je takođe donelo neke konkretne stvari koje bismo ovom prilikom hteli da istaknemo kada je u pitanju funkcionisanje ove institucije, a to jeste da i onog slučaja kada Poverenik donese neku vrstu odluke jako teško i jako dugo traje proces da se dođe do određene informacije od javnog značaja.
Vrlo često je potrebno godinu dana od potraživanja neke informacije da dođe do rešenja, da se mora određena informacija dostaviti onome ko potražuje jer se prvo taj proces odnosi na traženje od institucije, pa kada institucija to odbije, onda se obraćate Povereniku, pa Poverenik ima vreme za žalbu pa onda traži od te institucije, pa ta institucija dobije rok od mesec ili dva da dostavi informaciju, pa ukoliko neće onda on upozorava na ćutanje, pa onda ukoliko ne daje informaciju, on donosi određenu meru i kaznu koje su kvalitetne. Međutim, dođete u situaciju da se te kazne i mere ne mogu sprovesti jer se svi proglase nenadležnim u slučaju recimo kao što je bio slučaj sa tužbom „Sandžak medija“ protiv gradske uprave Novi Pazar za dostupnost ovih konkursa za dodelu sredstava televizijama i medijima gde su se svi apsolutno proglasili nenadležnim i na koncu ne može se uopšte rešiti taj problem.
Zato bi ovo bila jedinstvena prilika i savet budućem povereniku da se poradi na efikasnosti sprovođenja njegovih mera, odnosno da se traži modalitet, pa ako treba izmene i dopune zakona, kako bi zaista mogao kvalitetno i efikasno odrađivati svoj posao i na taj način biti od koristi građanima, a posebno jer još uvek imamo te neke ostatke iz prošlosti koji su nedefinisani, koji još uvek pokušavaju na neki način da zloupotrebe svoje bivše veze, a naročito kao što smo čuli i od kolega su tome izloženi javni funkcioneri, narodni poslanici u nekim političkim ili drugim obračunima, pa i vrlo često od nekih nesavesnih novinara bivaju mete različitih vrsta zloupotreba njihovih privatnih života, života njihovih članova porodica itd. Tu bi poverenik takođe trebao da ima konkretnije i bolje i efikasnije delovanje. Jednostavno, kako god se štiti pravo svakog pojedinca svake grupe treba zaštiti i javne funkcionere od toga da se zadire u ono što se ne sme i ne treba zadirati. Hvala.

Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da iskoristim priliku i postavim nekoliko pitanja za koja smatram da su u ovom trenutku od izuzetne važnosti za građane, a naročito pripadnike manjinskih naroda i nacionalnih manjina, osobito nas Bošnjake u Sandžaku i sve ostale, jer se nalazimo u procesu izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji su zakazani za 4. novembar 2018. godine.

Prethodni izborni ciklusi 2010. i 2014. godine imali su velike manjkavosti, o tome je javnost više manje upoznata. Jedne je apsolutno kada je u pitanju Bošnjački nacionalni savet ili veće zloupotrebio tadašnji ministar Čiplić i naneo veliku štetu izbornom procesu i poverenju Bošnjačke nacionalne zajednice institucije države Srbije. Godine 2014. uočena je otvorena izborna krađa gde su takođe zakazale određene institucije i gde je omogućeno gospodinu Sulejmanu Ugljaninu da četiri naredne godine, odnosno od 2014. do 2018. godine nelegalno vlada tim važnim organom.

Nalazimo se, kao što rekoh u 2018. godini, veliki problem su birački spiskovi, poseban birački spisak. Veliki problem čini to što i dalje u lokalnim, gradskim i opštinskim samoupravama imamo veći broj lica koja upravljaju unošenjem, iznošenjem lica iz Posebnog biračkog spiska, pa pitam ministra Ružića, kako je moguće da, recimo u Novom Pazaru četiri osobe imaju kartice za unošenje i brisanje iz biračkog spiska, od toga dve koje pripadaju ideološkoj listi Samoopredeljenje, gospodina Sulejmana Ugljanina, dve koje pripadaju listi „Vakat je“ koju podržava SDP, gospodina Rasima LJajića? Obzirom da imamo veliki problem na terenu, brisanje, mi smo već neke žalbe podneli, na isto pitanje bih voleo da čujem i gospodina ministra Stefanovića, kao i ministarku Kuburović.

Drugo pitanje koje želim da postavim odnosi se na slučaj uvaženog profesora Ćamila Jukovića, nedužno stradalog 2004. godine u obračunu političkih partija SDA, gospodina Sulejmana Ugljanina i Rasima LJajića SDP, koji je 14 godina u invalidskim kolicima i koji je prethodnih dana, iz dana u dan pred lokalnom samoupravom Novog Pazara, protestovao tražeći da mu se isplati sve ono što je morao da plati kako bi 14 godina bio na trajnom smeštaju u Novopazarskoj banji, jer drugačije ne bi mogao da preživi. Prosto, niko od gradske uprave…

Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

Zahvaljujem vas se uvaženi ministre, ali recimo u ovom trenutku, danas u Novom Pazaru četiri osobe imaju pristup upisu i brisanju iz posebnog biračkog spiska. Slična je situacija u drugim gradovima, gde uposleni lokalnih samouprava odlaze od kuće do kuće u naseljenim mestima, u seoskim mestima, pitaju ko želi da glasa za listu gospodina Ugljanina ili gospodina Rasima LJajića, pa te ljude upisuju, a brišu one koji recimo podržavaju listu Matice bošnjačke. To je nešto što je prisutno i što već sada budi strah kod velikog broja građana, da taj izborni proces nije u dovoljnoj meri zaštićen, kao i što budi strah kod građana, kada se recimo provere da li su upisani i na kom biračkom mestu glasaju. Većini stoji, ali nekih 30 do 40% nema to, a imali smo iskustvo da su ljudi prebacivani na 30, 40 kilometara udaljenosti od svog mesta stanovanja radi glasanja.

Drugo pitanje koje nisam uspeo da završim je za gospodina profesora Ćalima Jukovića, koji je 14 godina invalid zahvaljujući obračunu političkih partija, koji danas živi u rehabilitacionom centru Novopazarska banja i zašta mora plaćati velika sredstva u ovom periodu od 14 godina preko pet miliona dinara. Niko ni od lokalnih, ni od republičkih vlasti se nije usudio ili nije odvažio da mu da bilo kakvu podršku u tom pogledu iako je slao redovno zahteve, a posebno što je on žrtva jednog suludog političkog obračuna u situaciji kada je recimo požurio da spasi maloletnu decu prema kojoj je hitao taj metak ispaljen iz kolone političkih partija koje su se u vatrenom okršaju uoči izbora 2004. godine obračunavale u centru Novog Pazara.

Molim ministra Lončara da se uključi i nađe način, obzirom da je to zdravstveni centar koji je pod Ministarstvom zdravlja. Obzirom da lokalna samouprava ne želi da čuje za gospodina Ćamila Jukovića, a u njoj sede oni koji su ispalili taj metak prema njegovoj kičmi, da se njemu omogući trajni besplatni smeštaj u tom centru. Hvala.

Imovinska karta

(Novi Pazar, 22.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 27320.00 RSD 05.07.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68293.00 RSD 05.07.2016 -
Odbornik Grad Novi Pazar Grad Mesečno 22000.00 RSD 18.05.2016 -