Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

U ovom sazivu trenutno ima 15 poslanika koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi.

Poslednji put ažurirano: 05.03.2019, 13:35