Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Trenutno u ovom sazivu 22 narodna poslanika ne pripada ni jednoj poslaničkoj grupi.

Poslednji put ažurirano: 29.04.2020, 11:23