Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Trenutno u ovom sazivu 21 poslanik ne pripada ni jednoj poslaničkoj grupi.

Poslednji put ažurirano: 21.05.2019, 07:23