Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Božidar Đelić glasao

Nijedan akt nije pronađen.