Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Sanja Čeković glasaousvojen

Nije prisustvovao