Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milovan Marković glasao

Milovan Marković

Demokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.