Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milovan Marković glasao

Milovan Marković

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovao