Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Ristić glasao

Boško Ristić

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije glasao