Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Ristić glasao

Boško Ristić

Demokratska stranka


usvojen

Nije glasao


usvojen

protiv


usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije prisustvovao