NEBOJŠA ZELENOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 15. juna 1975. godine u
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 18:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Moja primedba se odnosi na član 32, zapravo na Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji je odbacio amandman.
Mi smo uočili ispravku, očigledno da ona nije prošla, ali hteo sam d kažem par reči koje se odnose na član 32.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Dobro.
Dakle, šta je ključna stvar i ono što je najbitnije? U samoj realizaciji nenamenskih transfera koji idu ka lokalnim samoupravama ono što je ključna stvar jeste da su generalno sve lokalne samouprave uskraćene za 30% na ime subvencije.
To znači otežan život u svim lokalnim samouprava u sledećoj 2014. godini, što znači da ne postoji ni jedan razlog da se lokalne samouprave nadaju da će biti iole neke mogućnosti za razvoj u 2014. godini.
Međutim na Odboru za finansije nismo dobili tačno obrazloženje šta je zapravo priroda same subvencije i zašto svima jednako kada nisu svi isti u Republici Srbiji? Iz tog razloga vidimo da oni koji su dobro radili ili su se trudili da dobro rade u ovom prethodnom periodu bivaju na neki način kažnjeni.
Zato ne vidim kako ćemo uspeti da motivišemo ljude da i dalje dobro rade? Daću vam jedan konkretan primer. 2003. godine u gradu Šapcu iz koga dolazim, imali ste 100 hektara pod jagodom. Jednom kvalitetnom poljoprivrednom politikom koja je investirala u kopanje dubinskih bunara i navodnjavanje uspeli smo da za 10 godina to podignemo na 1.200 hektara pod jagodom. Sada hiljadu i po porodica u Šapcu i okolini privređuje proizvodeći jagodu. Tri hiljade ljudi se uposlilo na ovaj način.
Gde ćete bolji primer kako pametno investirati u lokalne samouprave? Kada srežete subvencije za 30%, niste srezali samo dotacije javnim preduzećima, nego i investicije lokalnim samoupravama. Imaćete puteve koji su puni rupa. Imaćete nedovršene vrtiće, nedovršene škole.
Napominjem da u Šapcu ima 82 školska objekta, imate vrtiće, imate ambulante u 28 sela, kako ćemo to da izdržavamo i ko će to da plati kada imate 30% manje sredstava, a trudili ste se da radite odgovorno i da vodite politiku jednaku prema svim građanima. Zato mislim da način na koji je određen transfer jedinicama lokalnih samouprava nije dobar i da se mora ući u dublju analizu uvezi sa njima. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.11.2013.

Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.
Mislio sam da se ne javljam po ovim tačkama, odnosno po amandmanima, pošto smo mi celu ovu temu raspravili na Odboru za zdravlje. Mislim da ovo nije loš trenutak da uskočim i kažem par reči o ovom amandmanu, ali uopšte o intenciji predlagača zakona.
Dakle, poslanička grupa Zajedno za Srbiju će glasati za ovaj zakon. Rekao sam u raspravi šta mislimo.
Što se tiče ovog amandmana, donositi nove zakone pod sumnjom da stari nisu dobri ili se ne primenjuju će nas dovesti do toga da ćemo imati niz novih zakona koji će regulisati pojedinačno ove teme, jer smo mi praktično regulisanjem, na ovaj način, određenih kategorija stanovništva izašli iz domena Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Sad tu imam jedan lični problem i to sam rekao na Odboru za zdravlje. Mislim da on nije obuhvaćen ovim amandmanima, a možda ne bi bilo loše da bude, pošto donosimo novi zakon. U obrazloženju za donošenje ovog zakona vi ste stavili, gospodine predsedniče, da je zapravo ovaj zakon dobar i da će pomoći da se poveća natalitet u Republici Srbiji. Omogućiće svima da pristupe zdravstvenom sistemu, bez obzira da li imaju overene knjižice ili ne, i to je dobro. To je razlog zbog koga ćemo mi glasati.
Ali, imamo ovde dve kategorije žena koje neće moći da budu obuhvaćene, a to su one kategorije žena koje sumnjaju na trudnoću. To sam rekao na Odboru. To su žene kojima nije utvrđena trudnoća. Kako će onda one da uđu u sistem, da se pregledaju i da praktično posle budu deo tog zdravstvenog sistema? Druga kategorija su one žene koje su u postupku ili žele da uđu u postupak vantelesne oplodnje.
Ako mi želimo o tome da razmišljamo i da pospešimo naš zdravstveni sistem, kako ćemo tim ženama koje su u radnom odnosu, imaju osnovu osiguranja 1010 ili osnov 1410 ili osnov 1814, a nemaju overenu knjižicu, kako ćemo njima da omogućimo da uđu u postupak, da se ostvare kao majke, da imaju porodicu? Kako ćemo njima da omogućimo da se leče?
Podržavam ideju da sve žene u Srbiji, odnosno u ovom slučaju trudnice i porodilje, imaju zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li im je knjižica overena ili nije, ali smatram da postoje kategorije stanovništva koje smo zaboravili. Takođe, imamo teško bolesne, imamo ljude koji rade u firmama u restrukturiranju, koji ne mogu da se leče, dijabetičare, imamo kardio-vaskularne bolesti, imamo maligne bolesti, imamo sve one bolesti koje su od veće socijalno-medicinskog značaja, a koje nisu obuhvaćene. Zato će poslanička grupa ZZS i ja kao deo nje predložiti neke zakone kojima treba da otklonimo ovu nepravdu. Hvala.