Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nebojša Zelenović glasao
usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao