Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nebojša Zelenović glasala

Nijedan akt nije pronađen.