MILAN KORAĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođen je 7.5. 1929. Potpredsednik je Partije ujedinjenih penzionera Srbije i član Gradskog odbora PUPS-a u Novom Sadu.
Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:51

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanik
  • 07.05.1929.

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.10.2014.

Postavio bih pitanje Ministarstvu za obrazovanje, jer me zamolila jedna gospođa, Ljiljana Stanković iz Novog Bečeja. Završila je Filozofski fakultet u Novom Sadu i ne može na osnovu ove diplome da se zaposli, jer joj osporavaju da naziv koji je u diplomi i u master uverenju ne nalazi se u Pravilniku o zvanjima.

Prvo, u diplomi kaže da je diplomirani filozof srbista – Srpska književnost i jezik, a u uverenju stoji da je profesor književnosti srbista. Tamo je prefiks upotrebljen na početku, a ovde na kraju. Ne bi me čudilo da joj ovu diplomu ne priznaju u Hrvatskoj, jer sve što inklinira na srpstvo oni verovatno to ne uvažavaju, ali da u Republici Srbiji neko završi Filozofski fakultet i to srpski jezik i književnost i da ne može već dve godine da se zaposli, pa se iz tih razloga obratila 2013. godine Ministarstvu prosvete tražeći objašnjenje zbog čega ona ne može da se zaposli u gimnaziji, zašto joj to osporavaju.

Ministarstvo je izveštava - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je vašu inicijativu prosledilo Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja radi davanja stručnog mišljenja, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja dostavio je Ministarstvu mišljenje broj 896/13 kojim na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju predlaže dopunu pravilnika akademskim nazivom master profesor književnosti i jezika srbista za izvođenje nastave iz predmeta srpski jezik i književnost u gimnaziji. Ministarstvo je saglasno sa mišljenjem zavoda, za isto će biti uneto u obzir prilikom sledeće dopune navedenog pravilnika.

Sada postavljam pitanje, koliko godina je potrebno da bi Ministarstvo inoviralo pravilnik? Čuli smo ovde da je i drugi poslanik postavio to pitanje, da je uvedeno novo zvanje na određenom fakultetu. Normalno, prvo sam se obratio rektoru Univerziteta u Novom Sadu. Kada sam mu pokazao diplomu i uverenje on se čudi, kaže – šta je to sada sporno, šta je tu pitanje? Jednostavno, dete ne može da radi zato što ovaj naziv nije adekvatan nazivu u pravilniku. Kaže – ima više takvih slučajeva, nije to samo taj slučaj. Onda sam na Odboru za obrazovanje, gde su bili prisutni ministar i dva državna sekretara, postavo to pitanje – kada će biti inoviran taj pravilnik? Prošlo je godinu i četiri meseca od kada je Ministarstvo izvestilo da će to da bude u pravilniku, odnosno taj naziv uveden.

Već tri meseca ganjam u Ministarstvu državne sekretare da konačno reše ovo pitanje, jer dete koje je završilo fakultet koji je akreditovan i koji normalno radi jednostavno ne može da se zaposli zbog toga što ovaj naziv ne odgovara nazivu u pravilniku.

Postavljam pitanje, da li fakultet može svojevoljno da nazive stavlja različito svake godine ili mora da se pridržava naziva koji postoji u pravilniku? Izgleda da ovde neko ne radi kako treba. Prvo, koliko je potrebno Ministarstvu, ako je prošlo godinu i četiri meseca od kada je ministar izvestio da ispunjava sve uslove i da će pravilnik biti inoviran, da nisu to uradili? Znači, treba još da čeka godinu, dve ili tri? Šta treba, da tuži državu za naknadu štete iz razloga što ne može sa svojom diplomom da predaje u srednjoj školi?

Hteo bih odgovor od Ministarstva da konačno odgovore kada će ovo biti sprovedeno u praksu, odnosno da se pravilnik inovira da bi dete moglo normalno da radi?

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.10.2014.

Istovremeno, mislim da bi trebalo sa ovim upoznati i Vladu, da prolazi godinu i po dana, da će pravilnik biti inoviran, a da jednostavno Ministarstvo to ne radi ili zbog toga što je sada promenjen ministar u Ministarstvu…

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.10.2014.

Ranije je bio Žarko Obradović, a sada je novi. Mislim da administracija mora da radi i da poštuje, bez obzira da li je došlo do promene ili ne. Hvala.