Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milan Korać glasala

Milan Korać

Partija ujedinjenih penzionera Srbije