Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vera Paunović glasala

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije