Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Ivković glasala

Vesna Ivković

Socijalistička partija Srbije