Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ružica Nikolić glasala

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.