Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kostić glasala

Nada Kostić

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovala