Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Živan Đurišić glasao

Živan Đurišić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.