Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Jevtić glasala

Nijedan akt nije pronađen.