Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Enis Imamović glasao

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžakausvojen

Nije prisustvovao