Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljubinko Rakonjac glasao

Ljubinko Rakonjac

Zeleni Srbije

Nijedan akt nije pronađen.