Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljubinko Rakonjac glasao

Ljubinko Rakonjac

Zeleni Srbije
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao