Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dušica Stojković glasala

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.