Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Biljana Pantić Pilja glasala

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala