Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Arsić glasao

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.