Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Snežana Petrović glasala

Snežana Petrović

Srpska narodna partija

Nijedan akt nije pronađen.