Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Duško Tarbuk glasao

Duško Tarbuk

Srpska napredna stranka