Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Linta glasao

usvojen

Nije prisustvovao