Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milimir Vujadinović glasao

Milimir Vujadinović

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao