Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branimir Jovanović glasao

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao