Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milija Miletić glasao

Milija Miletić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije glasao