Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Andrijana Avramov

Andrijana Avramov

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko i saradnici, poštovane kolege narodni poslanici, današnji predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i dopuna Zakona o VSS, kao i odluke o izboru Republičkog javnog tužioca i predsednika sudova su veoma važne, pre svega zbog građana Srbije i države Srbije u celini.

Ovim predloženim izmenama postižu se evropski standardi, obezbeđuje se bolje poštovanje vladavine prava, obezbeđuje se nezavisno i nepristrasno sudstvo.

Sve ovo su naše obaveze u skladu sa započetim procesom evropskih integracija, pre svega mislim na nedavno otvoreni Klaster 1 u kome se nalaze osnovna prava i pravosuđe.

Mišljenje GREKA, odnosno grupe država protiv korupcije, za sprečavanje korupcije i Saveta Evrope o borbi protiv korupcije je da je Srbija napredovala, da se Srbija više ne nalazi na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja kada je u pitanju borba protiv korupcije i da je ispunila većinu preporuka GREKA koje se odnose na sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima.

U poslednjem Izveštaju iz 2020. godine se navodi da je ispunjeno gotovo 70% preporuka koje se odnose na narodne poslanike, kada je u pitanju sprečavanje korupcije, ako kod sudija i tužilaca više od 80%. To potvrđuje da je Srbija ostvarila vidljiv napredak.

Od 1. marta 2018. godine država Srbija je počela da sprovodi Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa, kada je reč o suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, na osnovu koga su uspostavljena četiri regionalna antikoruptivna centra pri višim sudovima i javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Zahvaljujući primeni ovog zakona doneto je više stotina pravosnažnih sudskih odluka za koruptivna krivična dela, a među procesuiranim licima nalaze se visoki funkcioneri, predsednici opština, takođe i sudije.

Ono što je važno da napomenem jeste da partijska knjižica više nikoga neće štititi u Srbiji, a od ruke pravde nisu izuzeti ni visoki funkcioneri vladajućih stranaka.

Jasno je da postoji opredeljenost države Srbije da se ozbiljno uhvati u koštac sa borbom protiv korupcije, o čemu svedoči i donošenje Zakona o poreklu imovine.

Navedeni zakon je usaglašen i sa GREKO preporukama i predstavlja krovni antikorupcijski propis. Građani Srbije dobro znaju kako je prethodni režim sproveo katastrofalnu reformu pravosuđa zbog koje svi danas ispaštamo.

Za razliku od njih, mi smo nastavili proces sveobuhvatnih reformi u državi, pa i kroz reformu pravosuđa kako bi obezbedili pravnu sigurnost za sve naše građane, kao i da omogućimo dolazak stranih kompanija, investitora i veću ekonomsku stabilnost zemlje.

Pred nama su brojni izazovi kada je reč o vraćanju poverenja građana Srbije u naš pravosudni sistem i to svakako moramo da imamo u vidu i naravno da pravosudni sistem radi bolje po tom pitanju. Očekujem od kandidata koji dobiju naše poverenje u danu za glasanje da svoj posao obavljaju savesno i odgovorno, poštujući Ustav i zakone naše zemlje. Takođe želim da verujem da će izabrani kandidati raditi u interesu zadovoljenja pravde svih građana Srbije, poštujući zakone ove zemlje da će svoj posao obavljati na profesionalan i nepristrasan način.

Pravosuđe mora da ostane treća nezavisna grana vlasti, bez političkih uticaja i pritisaka, jer na tome se zasniva svaka demokratski orijentisana zemlja i njen pravosudni sistem, a pre svega mislim na načelo podele vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, poštovani građani, moram da izrazim zadovoljstvo vezano za Predlog zakona o klimatskim promenama koji će nas još više približiti standardima EU, kao i ispunjavanje obaveza prema međunarodnoj zajednici.

Smanjenje emisije gasova će doprineti da Srbija bude među prvim zemljama Balkana koja će početi njegovu primenu.

Današnji predlog zakona je izuzetno važan zbog ključnog odnosa prema prirodi koji se svakako odražava na sve stanovnike naše planete.

Smatram da svi zajedno moramo praviti male korake uz razmišljanje da moramo nešto promeniti.

Navela bih grad Gurgaon u Indiji koji je 2019. godine bio najzagađeniji grad na svetu. Navedeni grad je prava metropola gde se nalaze sedišta najvećih tehnoloških divova, poput Gugla, Majkrosofta, gde ljudi dolaze iz svih krajeva sveta i iz svih delova države. Samim tim, usled porasta broja ljudi koji žive u navedenom gradu zbog posla dolazi i do masivnog zagađenja životne sredine, jer u tom gradu je 2010. godine živelo 2,5 miliona građana, a 2019. godini živi 4,5 miliona ljudi.

Kao neko ko živi u centru Beograda želim da kažem da svaki grad koji ima veliki broj stanovnika i povećan broj stanovnika i veliki broj kompanija, takođe, kao što je i naš Beograd se suočava sa određenim zagađenjem životne sredine.

Kada smo u takvoj situaciji, moramo i drugačije razmišljati i da bismo to promenili, osim pomoći države, primeni smo i određene standarde za zaštitu životne sredine, kada su u pitanju kompanije koje posluju u našoj Srbiji. Osim toga, potrebna nam je i pomoć pojedinaca, odnosno i građana, jer najlakše je kritikovati državu, ali najvažnije, takođe, je da se i pojedinci uključe da bi se stvari znatno promenile.

Iskreno želim da pohvalim našu ministarku koja je za kratko vreme uspela da reši i ozbiljno rešava problem divljih deponija gde su uveliko preduzete određene mere.

Budžetom ministarstva su predviđena sredstva za zatvaranje i sanaciju nesanitarnih deponija u Čačku, Kraljevu, Trsteniku i drugim delovima Srbije. Gradi se i gradiće se osam novih regionalnih centara za upravljanje otpadom.

Problem kao što je zagađenje vazduha u Srbiji, odnosno njegov kvalitet nije na zavidnom nivou, ali je to problem čije efekte možemo videti ukoliko se svi zajedno priključimo rešavanju istog.

Osim postavljanja više mernih stanica kojih je do sada bilo u manjem broju, pa i merenje zagađenosti vazduha nije bilo merodavno, omogućili smo i subvencije za zamenu kućnih kotlarnica, zamenu kotlarnica u školama, vrtićima, domovima zdravlja čime će se u velikoj meri smanjiti problem aero zagađenja.

Takođe, nastavljamo sa subvencijama za kupovinu električnih i hibridnih vozila, a u planu su nam i projekti pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina.

Naglasila bih da nama i jeste cilj da ne potrošimo svoje prirodne resurse, da težimo i primenjujemo najmoderniju tehnologiju kako bi rešili probleme, budući da su problemi sa kojima se suočavamo izuzetno kompleksni, da zahtevaju određeno vreme za njihovu realizaciju zarad postizanja efekata koji primenjujemo i da iziskuju velika finansijska sredstva.

Mi imamo problem sa kojim se suočava i ceo svet, dakle Srbija nije jedina država na svetu, ali ono što je najvažnije jeste da smo svesni važnosti očuvanja životne sredine zbog nas i naših budućih generacija.

Svakako nećemo žmuriti, već smo se značajno pokrenuli kako bismo kvalitet života naših građana i nas samih unapredili.

Na kraju, završila bih ovaj govor citatom čuvenog Teodora Ruzvelta – zelena boja je osnovna boja sveta, iz nje se rađa njegova lepota. Rasipanje i uništavanje naših prirodnih dobara, iscrpljivanje umesto povećanja njene iskoristivosti to će već našoj deci umanjiti mogućnost napretka koji uživamo, a koji smo im dužni predati. Hvala.
Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani građani, uvažene kolege poslanici, novim rebalansom ovogodišnjeg budžeta smo omogućili dodatna sredstva za prevenciju i ublažavanje posledica nastalih usled pandemije izazvane Korona virusom.

Pandemija ovakvih razmera niko nije očekivao u svetu, ali smatram da se uspešno borimo sa gubicima koje je zadesio ceo svet, kako u zdravstvenom smislu, tako i u ekonomskom.

Slobodno mogu reći da sam ponosna što su opredeljena sredstva izdvojena pre svega za dodatno opremanje kovid bolnica, posebno za izgradnju novih kovid bolnica u Beogradu i u Kruševcu čija vrednost izgradnje iznosi 9 milijardi dinara, sa ciljem da uspemo da omogućimo svakom lekaru i medicinskom radniku adekvatne uslove za rad i isto tako svakom građaninu adekvatnu negu kao i do sada.

U ovako teškim uslovima uspeli smo da obezbedimo jednokratnu pomoć našim herojima medicinskim radnicima u iznosu od deset hiljada dinara, s tim da ih od januara očekuje i dodatno povećanje plata.

Važno je reći da smo navedenim rebalansom opredelili sredstva i za kapitalne projekte koji će se i dalje razvijati, jer samim tim to doprinosi otvaranju novih radnih mesta, a neprekidno se borimo da se naši mladi vrate i ostanu u Srbiji, da sačuvamo svako postojeće radno mesto i da dostignemo nivo plata u iznosu od 900 evra kako smo i obećali na osnovu programa - "SRBIJA 2025".

Turizam i ugostiteljstvo su oblasti koje su pretrpele najveće gubitke. Hotelijeri su od države dobili subvencije u iznosu od 1,2 milijarde dinara koje su koristili ukupno 314 hotelskih objekata, jer da nismo to uradili desio bi se gubitak od čak deset hiljada radnih mesta. Rebalansom navedenog budžeta se i dalje nastavlja sa sličnim merama podrške.

Što se turizma tiče, predviđena je pomoć u iznosu od 150 miliona dinara za podršku turističkim agencijama zbog velikih poteškoća sa kojima se suočavaju i planiramo i dalje da se borimo za očuvanje navedene delatnosti i očuvanje radnih mesta zaposlenih u tom sektoru.

Rebalansom budžeta uspeli smo da uvećamo i budžet Ministarstva privrede za 13 milijardi dinara, da bi mogli da nastavimo da subvencionišemo državna preduzeća i ostala kako državna, tako i privatna. To samo govori da smo na pravi način sproveli reforme, jer smo sad u mogućnosti da od 1. januara naredne godine povećamo plate zdravstvenim radnicima, da omogućimo našim penzionerima veće penzije i da povećamo minimalne zarade.

Smatram da je današnji rebalans budžeta koji se nalaze pred poslanicima usmeren na jačanje ekonomije i BDP-a, kao i jačanje napora u borbi protiv korona virusa.

Na kraju, da bi ostavila vreme i drugim kolegama poslanicima, dovoljno je reći da će Srbija po stopi rasta biti najbolja u Evropi i na osnovu relevantnih projekcija MMF-a. Srbija će, uprkos svim poteškoćama zbog pandemije, imati najveći kumulativni rast u naredne tri godine, što je po meni apsolutno za svaku pohvalu.

Hvala na pažnji.
Hvala, predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, smatram da je finansijski plan REM za 2020. godinu racionalan i dobro projektovan. Važno je da naši građani znaju da se finansijska sredstva za elektronske medije ne izdvajaju iz budžeta Republike Srbije već nam je REM poslao dobar finansijski izveštaj trošenja sredstava i prihodovanja na osnovu naplate naknada i taksi i podržavam navedeni plan.

Značaj elektronskih medija omogućuje korisnicima da steknu ili podele svoja mišljenja. Svesni smo činjenice da mediji generalno utiču na društvena ponašanja formiranja i prenošenja određenih vrednosti, oblikovanje stavova kod ljudi. Važno je da imamo mogućnost i da biramo šta gledamo.

Kada su elektronski mediji u pitanju, akcenat bih stavila na slobodu izražavanja, ne nasilje i toleranciju. Elektronski mediji mogu pružiti puno korisnih sadržaja, zbog sposobnosti političkog vrednovanja i analize informacija.

Bez obzira da li se radi o štampanim, elektronskim ili digitalnim medijima, suština je ista. Neophodno je da razumemo kako mediji funkcionišu, da bi mogli da analiziramo i kritički procenjujemo njihove poruke. Ali šta se dešava kada se elektronski mediji zloupotrebljavaju radi širenja lažnih informacija i pravljenja pogrešne slike u društvu.

Takozvana opozicija, optužuje nas, predstavnike SNS da manipulišemo medijima i da se naš predsednik previše pojavljuje u medijima. A, moje pitanje za njih jeste – zar naš predsednik, nije predsednik svih građana Republike Srbije? Zar, nije normalno svuda u svetu, pa i kod nas da se često pojavljuje u medijima, jer radi odgovoran posao i rešava važne državne probleme. Pa naravno da ćemo da informišemo naše građane kada se otvori novi most, kada se otvori preko 200 fabrika, kada se grade autoputevi, kada nam u posetu dolaze mnogi, visoki, svetski državnici i mnoge druge stvari koje sam već pominjala u prethodnim govorima.

Podsetila bih naše građane da je nivo slobode medija u Srbiji bio mnogo lošiji dok je na vlasti bio Dragan Đilas.

U to vreme, zapravo 2009. godine usvojen je drakonski Zakon o javnom informisanju, koji je kasnije proglašen neustavnim. Možete slobodno proveriti, poštovani građani.

U to vreme bilo je i masovnog otpuštanja novinara iz političkih razloga, a moj zaključak je, da je tadašnji napad na medije, bio samo uvod u katastrofalnu reformu pravosuđa.

Tada su i neke uticajne dnevne novine bile u vlasništvu Miroslava Miškovića i Dragana Đilasa, pa i danas smo svedoci da određeni mediji i jesu pod vlasništvom gospodina Đilasa. Mi to znamo, naši građani to znaju, ali vi to gospodine Đilas javno, naravno ne želite da priznate.

Poštovani građani, takav slučaj imamo danas, posebno sa televizijom „N1“, čije je sedište registrovano u Luksemburgu. Dakle, oni odgovaraju Regulatornom telu Luksemburga, pošto navedena televizija nije registrovana ni u APR-u, ni kao pružalac medijskih usluga.

Svima je jasno da su u pitanju domaće, a ne strani reemitovani programi i zaista smatram da se njihovim poslovanjem krši naš zakon i zloupotrebljavaju i šire različite lažne informacije.

Smatram da je nivo slobode medija u Srbiji u porastu od kako smo na vlast došli mi, predstavnici SNS na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem.

Tokom vladavine demokratske vlasti, gospodin Đilas je samo na televiziji „Studio B“ bio prisutan preko dve hiljade puta, da li, kroz političke emisije ili reklamne spotove, dok tadašnje rukovodstvo televizije „Studio B“, na čelu sa gospodinom Đilasom, nikada nisu pozvali nikoga iz SNS.

Dok mi danas imamo situaciju da mnogi lideri opozicije, kojih čak i nema u parlamentu, nesmetano imaju gostovanja i daju intervjue elektronskim i štampanim medijima, potpuno je obrnuta situacija, ako uporedimo prethodnu i današnju, a sa druge strane, i dalje osećamo teror Dragana Đilasa, jer je zabranio prisustvo na pres konferencijama sadašnjim novinarima „Studija B“ i još nekim redakcijama.

Naš predsednik, odnosno pres služba, uredno poziva sve elektronske, odnosno štampane medije i rado odgovara na svačija pitanja, makar mu i na neumesan način unosili mobilni telefon sa određenim pitanjem direktno u lice.

Na kraju, moj zaključak se svodi da ukoliko postoji država, mora da postoji i medijska sloboda, što je naš predsednik već dokazao, jer smo pristali da menjamo medijski set zakona, a da bude još veći paradoks koji je DS za vreme njihove vladavine odobravala i uopšte im tada taj zakon nije smetao.

U vaše vreme, za vas je bilo normalno da država ima sva prava, a čovek ih nema, dok je kod nas potpuno obrnuto.

Nije teško uništiti državu, kao što ste već pokazali, teško je postaviti na čvrste noge, što mi uporno teškim trudom radimo.

Poštovani građani mi jesmo dokaz stvaranja medijske slobode i o tome ćemo govoriti svakako i sutra i hvala vam na pažnji.
Hvala predsedavajući.

Pre svega, želim da pružim punu podršku potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović, a posebno izgradnji 350 kilometara auto-puteva, što donosi nove investicije i otvaranje novih radnih mesta. Ako treba da ponavljamo to 1.500 puta, evo ponovićemo još jednom.

(Nataša Sp. Jovanović dobacuje s mesta.)

Ne čujem vas. Javite se za reč.

Poštovani građani, bez racionalnog projektovanja budžeta i novih investicija ….
Bez racionalnog projektovanja budžeta i novih investicija, na kojima učestalo radimo, ne može se unapređivati ni privreda, ni dovoditi investitori, otvarati nova radna mesta, pa ni graditi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, niti ulagati u drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.
Do sada smo izgradili preko 350 km autoputa, kao što sam već rekla. Imamo tri međunarodna aerodroma, infrastruktura je znatno unapređena i novi investicioni plan „Srbija 2020-2025.“ predviđa vrednost projekata investicija u iznosu od 14 milijardi evra.
Za infrastrukturu je planirano ulaganje od devet miliona evra, u nove autoputeve, kao i za rekonstrukciju 5.000 km postojećih puteva i železnica.
Poštovani građani, pet milijardi evra će biti izdvojeno za putnu infrastrukturu, za železničku će biti izdvojeno 3,5 milijardi evra i ono što je jako važno našim građanima, jeste što će se realizovati izgradnja metroa u Beogradu, koja vredi 1,3 milijardi evra.
U vodni saobraćaj je planirano da obezbedimo 275 miliona evra, a kada je reč o vazdušnom saobraćaju, tu ćemo kroz budžet obezbediti sredstva za dalji nastavak njihovog razvoja. Podsetiću naše građane da još maja 2010. godine, tadašnji gradonačelnik gospodin Dragan Đilas je obećao građanima izgradnju metroa.
Gospodine Đilas, ostaćete u istoriji kao gradonačelnik koji je davao nažalost nemoguća obećanja, jer metro za vreme vaše vladavine, mi građani nikada nismo videli. Ostaćete u sećanju građanima po tome što ste hteli da gradite prokop na klizištu, u vaše vreme građani su vas molili da imaju kante za smeće, organizovani odvod smeća, kanalizaciju, trotoar u ulici. Građani su vas molili da napravite barem 10 km autoputeva kroz Srbiju, jer bi se na taj način doveli i novi investitori. Građani bi se približili jedni drugima.
Beograd i Srbija su u vaše vreme nažalost bili nefunkcionalni, grad je bio unazađen, a državna kasa je bila u potpunosti prazna, da smo kao tadašnja nova vlada imali sredstva za dalji rad za svega 15 dana. Što vi niste primenili izgradnju velikog kapitalnog projekta, poput „Beograda na vodi“ na mojoj opštini Savski venac i mnogih drugih kapitalnih projekata, izgradnje autoputeva, razvijanja privrede, ali nažalost, državna kasa je bila prazna. Mi najbolje to znamo kada smo vas nasledili. Vama je bilo preče uzeti od građana 618 miliona evra.
Uprkos našem iskustvu koje mi kao građani pamtimo, zaista moramo da nastavimo da radimo i gradimo budućnost Srbije. Na osnovu novog investicionog plana, predviđena je izgradnja 8.000 stanova, a već smo počeli izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju. U prethodnoj godini smo svakako počeli izgradnju već navedenih stanova, kao što je Novi Sad, Niš, Kraljevo, Sremska Mitrovica i drugi gradovi.
Ono što je važno napomenuti, jeste da tokom gradnje najmanje 80% materijala mora da bude domaćeg porekla. Dugujemo i veliku zahvalnost domaćim građevinskim kompanijama koje se javljaju na tendere, jer veruju našoj vladi i veruju da poslovi nisu namešteni za nekoga.
Budžetom za 2020. do 2025. godine, odnosno novim investicionim programom je predviđeno 14 milijardi evra iz novog investicionog plana. Implementacija navedenih sredstava počinje već od ove tekuće godine. imamo novca da ulažemo u izgradnju stanova za mlade parove, zatim izdvajaćemo i nova sredstva za finansiranje veštačke oplodnje. Još više u zaštitu i prevenciju dece za obolele od autizma.
U zdravstvo ulažemo dodatnih 600 miliona evra. U planu je izgradnja i 16 novih bolnica, šest novih klinika i dva nova klinička centra. Nastavićemo da izdvajamo sredstva i za obrazovanje, digitalizaciju, kulturu i sport. Za turizam su predviđena ulaganja u iznosu od 200 miliona evra, što podrazumeva ulaganje u banje, sportske centre, planinske ski centre, arheološke lokalitete, jer zahvaljujući uređenom gradu Beogradu i našoj Srbiji, primetan je značajan porast turista kod nas, što takođe doprinosi porastu ekonomije i otvaranju novih radnih mesta.
Za kanalizaciju i sisteme za preradu vode, isto izdvajamo milijardu evra. Za infrastrukturu na KiM, investicioni plan predviđa 150 miliona evra i to ne samo za sever Kosova, već i južno od Ibra za naše Srbe.
Poštovani građani, mi gradimo svuda gde možemo, izdvajamo i dodatnih 100 miliona evra za saradnju sa Republikom Srpskom. Sve navedene investicije i stavke koje sam izdvojila jesu samo dokaz stabilnih finansija, jer situacija danas jeste znatno lakša. Neki su imali takvu priliku, pa su je zloupotrebili i napunili svoje džepove.
Svoj govor bi završila uz zaključak da nije važna kritika, niti takozvana opozicija čak i prisutna u ovoj skupštini ovde, koja ukazuje kako je posao mogao biti bolje urađen, jel te, pa što ga onda nisu oni bolje uradili? To je prosto i jednostavno pitanje.
Poštovani građani, važno je sve navedeno što smo uradili i što planiramo da uradimo za naše građane, jer gospodin Đilas nije, i zahvaljujući našem predsedniku koji poseduje veliki entuzijazam, veliku posvećenost, ima vredne razloge, a ti razlozi smo mi građani, naša deca, zato se toliko i radi u našoj Srbiji i toliko se brzo razvijamo. Hvala na pažnji.
Hvala.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, s obzirom da imamo dosta tačaka i predloga zakona, izdvojila bih tačku Predloga zakona o potvrđivanju sporazuma, a vezano je za projekat za konkurentniju privredu uz podršku i zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Smatram da ovim sporazumom dajemo još veći podsticaj srpskoj privredi. Zahvaljujući našim stabilnim finansijama i ekonomiji ovo, zapravo, jeste potvrda, pre svega, poverenja Međunarodne banke i međunarodne zajednice prema Republici Srbiji.

Važno je napomenuti da je kamatna stopa navedenog zajma najniža moguća. Cilj navedenog sporazuma jeste dalji razvoj i unapređenje privrede.

Prednosti navedenog sporazuma jesu jačanje pristupa poljoprivrednim uslugama, dalji poslovni razvoj, još bolju implementaciju produktivnih investicija, zatim projektovanje i implementaciju strategije digitalne komunikacije i unapređenje hardverskih, softverskih i ljudskih kapaciteta, odnosno, kompletnu modernizaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja je usmerena na podizanje svesti o projektu i na pružanju podrške savremenoj poljoprivredi i zbog podsticaja širokog učešća zainteresovanih strana što će u daljoj budućnosti doprineti i otvaranju novog broja radnih mesta i samim tim, smanjenjem stope nezaposlenosti koja je već sada u iznosu od 9,5%.

Ovim Predlogom zakona mi pružamo mogućnost za finansiranje različitih proizvodnih delatnosti za finansiranje kapitalnih investicija, radnog kapitala, tehničke podrške i za potrebne obuke postojećih i budućih zaposlenih uz davanje bespovratnih sredstava.

Podsetiću naše građane da smo i u prethodnoj, 2019. godini, omogućili davanje bespovratnih sredstava za podsticaj i razvoj malim i srednjim preduzećima, zatim za program podrške razvoju poslovne infrastrukture. Imali smo dodelu bespovratnih sredstava različitim investitorima za proizvodnju, za učešće u programu promocije preduzetništva, nabavku potrebne opreme, kao što je kupovina domaćeg traktora i davali smo subvencije i za samozapošljavanje.

Ove godine će biti obnovljeni svi konkursi za bespovratne subvencije koji su bili aktuelni kao i prethodne.

U svakom smislu smatram da je navedeni sporazum dobra mera koja će pomoći i olakšati dalji razvoj i poslovanje naših srpskih preduzeća.

Zahvaljujući novom investicionom programu „Srbija 2025“ samo u sektor poljoprivrede ulažemo dodatnih 300 miliona evra, gde će određena navedena sredstva ići za navodnjavanje i za traktore za poljoprivrednike.

Svakako ću o navedenom novom investicionom ciklusu govoriti sledećom prilikom kako bih ostavila vreme i mojim uvaženim kolegama.

U našoj državi Republici Srbiji, koja je danas znatno razvijena, vidi se da se rađaju značajna dela, jer naša politika vodilja jeste da je država rođena za čoveka, a ne čovek za državu.

Mi bi, kao građani, zaista bili srećni da su odlaskom Dragana Đilasa sa vlasti otišli i svi dugovi napravljeni tokom njegove vladavine, preskupi krediti sa previsokom kamatnom stopom i prazna državna kasa, nezapamćeni dugovi, jesu odlika neodgovorne i pljačkaške politike i to jeste naša tragična prošlost i naša realnost na koju, nažalost, uvek moramo da se vraćamo, jer smatram da bi smo još brže i više sprovodili reforme u svim oblastima, da nas tzv. opozicija nije toliko unazadila.

Zato danas uz veliki i naporan trud radimo i pokušavamo i dalje da efikasnim, ekonomskim merama promenimo ekonomsku klimu i vidi se da uspešno popravljamo ono što je ranije upropašćeno, naš narod to vidi, sigurna sam u to. Zahvaljujem se poštovanim građanima na poverenju i podršci koju nam ukazuju, jer smo svesni da država u kojoj se samo naselje i javna pljačka promoviše po principu – dopustite mi da kontrolišem novac u državi samo za svoje džepove i nije me briga za zakone, želi zlo svojoj deci, našoj deci i našim građanima. I kroz istoriju smo gledali da tu nema nikakvog boljitka za građane.

Danas, naša Srbija postoji u korist dobrog i boljeg života građana, a ne samo u korist života nekih političara, kao što je to bio slučaj sa Draganom Đilasom i 618 miliona, po kojima ga sa gorkim sećanjem svi pamtimo.

Hvala na pažnji.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, današnji Predlog zakona o dualnom obrazovanju podrazumeva određene dopune i unapređenje njegove implementacije, sa ciljem da omogući i olakša našim mladima, a istovremeno i poslodavcima njihovo angažovanje.

Pre svega, pohvalila bih plan realizacije učenja kroz rad, koji postaje sastavni deo godišnjeg plana škole.

Poslodavac je dužan da obezbedi adekvatne mere bezbednosti zdravlja na radu u skladu sa propisima, formirana je komisija čiji su predstavnici Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije, Kabinete predsednika Vlade RS, kao i predstavnik švajcarskog ekonomskog instituta pri federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu, koja podržava ekspertsku podršku navedenoj komisiji u oblasti dualnog obrazovanja.

Komisija je od osnivanja održala 11 sednica na kojima je diskutovano o procesu implementacije, o eventualnim rizicima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje.

Primeri dualnog obrazovanja imamo i u razvijenim zemljama Evrope, poput Švajcarske, Nemačke, Austrije, Francuske i Mađarske.

Ono što je zajedničko svim navedenim zemljama jeste da je dualno obrazovanje visoko na listi prioriteta.

U skladu sa potrebama privrede, urađena je modernizacija traženih profila i sigurna sam da će učenici koji budu pohađali modernizovane profile, biti u mogućnosti da zarađuju veću platu od svojih vršnjaka, zato što će koristiti veštine i znanje, stečene tokom predsrednjoškolskog obrazovanja.

Smatram da se učenjem kroz rad, pozitivno utiče i na samopouzdanje mladih, gde se osećaju društveno korisnim, jer dolazi do povećanja njihove stručnosti za različite delatnosti.

Ovim modelom, naši mladi provode deo obrazovanja kod poslodavca, ali isto tako imaju mogućnost da imaju nastavu i u školama.

Uvođenjem sistema obrazovanja koji je usklađen sa tržištem rada u mlađim godinama, zapravo donosi dvostruko dobit.

Preduzeća dobijaju stručne kadrove, a mladi perspektivu za rad, takođe smatram da je dualno obrazovanje važan faktor uspeha privrede.

Ono što bih pohvalila jeste da postoji veliko interesovanje kako preduzeća, tako i škola. Takođe je važno da su uzeta u obzir mišljenja stranih stručnjaka i da se koriste iskustva zemalja koja su uspešno sprovela dualno obrazovanje.

Smatram takođe da je važno da dualno obrazovanje bude sastavni deo formalnog obrazovanja, a kada govorimo o kompanijama, oni žele obučenu radnu snagu i obrazovane ljude za različite profile i delatnosti.

Mnoge zemlje imaju problem sa nezaposlenošću mladih, zato što su im nedostajale određene veštine, tako da je postojao problem mladih koji nisu mogli da nađu posao zbog nedostatka iskustva, a sa druge strane, veliki broj kompanija koje nisu imale dovoljno obučenu radnu snagu.

Zato mi ovim zakonom uvodimo veoma jako dualno obrazovanje u koje uključujemo kompanije sa treninzima za radnu snagu radi postizanja potrebnih veština, a najvažnije je, što se primenom ovakvog modela smanjuje broj nezaposlenih.

Mi smo u obavezi da naše mlade usmeravamo, da ih podstičemo i da im omogućimo lakše zaposlenje i samim tim i ostanak u našoj Srbiji.

Zato u svakom smislu podržavam navedeni predlog zakona.

Pomenuću i da će krajem januara biti raspisan prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika, što je moja koleginica malopre pitala.

Prednost zapošljavanja imaće prosvetni radnici koji dugo rade na određeno vreme. Naredni konkurs će biti u mesecu februaru, a zatim i u mesecu martu. To je, poštovani građani, između 18.000 i 22.000 zaposlenih ugovorom za stalno.

Zahvaljujući prošlogodišnjem suficitu u budžetu, prilivu stranih i domaćih investicija, smanjenjem stope nezaposlenosti na jednocifren broj u iznosu od 9,5% mi smo danas u mogućnosti da omogućimo stabilnu budućnost našim građanima koji će uz navedenu meru i stalni posao dovesti i do porasta nataliteta.

Skoro sam slušala izjavu gospodina Đilasa da naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić više ne zna ni šta govori, ni citiram „gde udara“. Pa, gospodine Đilas naš predsednik ne udara po džepovima građana u iznosu 618 miliona evra, već zajedničkim trudom, radom, zalaganjem i uprkos pritiscima sa svih strana mi zajedno gradimo bolju budućnost naše Srbije. Sigurna sam da vi ne biste znali gde udarate da ste radili po istom modelu poput našeg predsednika, jer se Srbija nikada brže nije razvijala.

U prethodnih 12 meseci smo sproveli najznačajnije reforme, koje su nas i dovele do toga da danas možemo da se pohvalimo kako smo najnaprednija zemlja u regionu.

Moje pitanje za vas jeste – da li ste vi nekada za vreme vašeg vladavine imali suficit u budžetu uopšte ili ste imali najveću stopu nezaposlenosti koja je iznosila 27%? Podsetiću vas ovom prilikom da je u vaše vreme Srbija bila najzaduženija i to sa najvećom kamatnom stopom. Da vas podsetim takođe i na formiranje raznih odbora, agencija za privatizaciju, SIEPA i mnogih drugih gde su vaše partijske kolege i saradnici imali plate u iznosu od 3.000 evra i više.

Dolaskom SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića uspeli smo da sve navedene agencije momentalno ugasimo. Da podsetim naše građane, takođe na gubitak u iznosu od 618 miliona evra, ponovo da podsetim naše građane i jako je važno to često pominjati, koje su otišle u džep Dragana Đilasa. Vi ste prvi uzimali od socijalno najugroženijih i od svih nas građana. U to vreme deca su delila užinu po školama, jer roditelji nisu imali da im daju novac za istu, a ne danas kako plasirate laži, kada je stopa nezaposlenosti na jednocifrenom broju.

Dakle, u svakom slučaju gospodine Đilas tada je to isto bila i vaša Srbija kada ste uzimali 618 miliona od građana Republike Srbije. Vi ste građanima Republike Srbije takođe obećali pošten rad i zalaganje za bolje sutra i za bolju budućnost nas i naše dece. U ime demokratije ste nažalost od nas samo uzimali, zapošljavali vaše kadrove, a sve zarad kupovine glasova i tako našu Srbiju doveli do bankrota, da smo bili prinuđeni da smanjimo penzije naši herojima penzionerima, koji su to stoički podneli. Zaista im se zahvaljujem zbog toga. Da smo bili prinuđeni da zabranimo bilo kakvo dalje zaposlenje. Ostavili ste našem predsedniku najteži zadatak i praznu državnu kasu.

Da li zaista mislite da narod može ponovo da veruje u vaše bolje sutra? Niti Srbija zaboravlja, niti građani zaboravljaju. Prilog tome jeste ispitivanje javnog mnjenja koje jasno govori gde se nalazi vaša politika i verovanje naroda kada je vaša stranaka u pitanju. Ljudi pamte i ne žele vašu subjektivnost, mržnju i nasilje. Vaše zlatno doba je prošlo. Imate raskol prvenstveno u vašoj stranci. Naša deca gledaju vaše nasilje. Pokušaj nasilnog upada u našu Republičku skupštinu. Slušaju različite pretnje našem predsedniku pištoljem u glavu, pretite ženama, predsednikovoj i našoj deci i svima koji misle drugačije u odnosu na vas, a vrlo dobro znamo kako su na kraju prošli vaši neistomišljenici i nažalost pokojni Ranko Panić, koji se nije slagao sa vašom politikom.

Srbija je danas jedna stabilna zemlja koja je omogućila građanima povećanje plata, povećanje penzija, izgradnju auto-puteva i to najveće u istoriji naše zemlje, priliv stranih i domaćih investicija, porast zaposlenosti, zahvaljujući stabilnoj privredi i investicijama, zemlja koja se uvek zalaže za mir i stabilnost, pre svega i zemlja koja želi i uporno radi na tome da naši građani ostanu i žive u našoj Srbiji.

Uvek možemo bolje kako bi rekao naš predsednik. I zato novi investicioni plan predviđa još veći razvitak i veća ulaganja u sve strukture i delatnosti, o čemu ću govoriti drugom prilikom, jer želim da ostavim vreme mojim dragim kolegama. Naravno uz dalje sprovođenje argumentovane politike kojom se mi isključivo služimo, uz veliki trud i zalaganje i uz adekvatne kadrove, jer SNS, našem predsedniku i svima nama jeste cilj nastavak i razvitak još bolje budućnosti naše dece, naših građana i naše Srbije. Hvala na pažnji.
Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani i poštovane kolege narodni poslanici, javni resursi podrazumevaju javnu svojinu koja pripada Republici Srbiji, odnosno svim građanima Republike Srbije i mi moramo sprečiti razne zloupotrebe i trošenje javnih sredstava, u cilju lične promocije određenih funkcionera i političkih partija, što se svakako dešavalo u prošlosti.

Pohvalila bih navedeni Predlog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i podsetila bih poštovane građane da do sada nijedna prethodna vlast nije bila dovoljno zainteresovana da se ovakav predlog zakona uopšte nađe pred narodnim poslanicima u Skupštini, osim SNS, na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem.

U prošlosti su se na očigled građana dešavale razne zloupotrebe kada su u pitanju javne finansije i javna dobra, od strane tzv. demokratskog režima, na čelu sa gospodinom Draganom Đilasom.

Pored pregršt primera, podsetiću naše građane i na slučaj zvani SIEPA, odnosno na Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, koja je osnovana 2004. godine i aktivno je radila sve do 2012. godine, pa smo 2013. godine ugasili istoimenu Agenciju, jer smo ozbiljno preuzeli na sebe obračune sa korupcijom.

Naime, u aktuelnoj Vladi tzv. demokratskog režima, na čelu sa gospodinom Draganom Đilasom, Agencija SIEPA je sa tadašnjom direktorkom Jasnom Matić, bivšom ministarkom za telekomunikacije, oštetila budžet Republike Srbije. Čelnici SIEPA-e su optuženi za zloupotrebu službenog položaja, jer su se teretili da su isplatama po ugovorima o nepostojećim autorskim delima oštetili budžet za preko 200 miliona dinara za kratak vremenski period, potvrdili su u Tužilaštvu tada.

Naime, optuženi su zaključeni preko 1.500 fiktivnih ugovora o autorskom delu sa zaposlenima koji su već primali plate u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, odnosno SIEPA-i. Tužilaštvo je došlo do ključnog dokaza, duple knjige u kojima su navedene tačne sume lažnih autorskih honorara. U knjigama je detaljno vođena evidencija kada se fiktivni honorar isplaćuje, na čije ime i koji iznos. U toj knjizi je zapisano i da deo od honorara zaposleni uplaćuju u crni fond, odakle se novac uzimao za putovanja ili lične potrebe zaposlenih.

Osim toga, oni su bili i dodatno plaćeni za poslove koje su već radili u Agenciji. Pojedini radnici u SIEPA su imali i po nekoliko fiktivnih ugovora i tako zarađivali do 10 hiljada evra mesečno. Ugovori su pravljeni sa svima, od kafe-kuvarice do šefova sektora. Koristili su, takođe, i strane i domaće subvencije, gde su tadašnji čelnici bez elementarnih kriterijuma dodeljivali navedene subvencije domaćim firmama sa kojima su mogli da dogovore internu podelu sredstava po principu da deo odobrenih sredstava odnosno procenta uzima SIEPA.

Naime, 240 preduzeća koja su dobila subvencije, niko nije pratio, jer tadašnje Ministarstvo privrede nikada nije donelo pravilnik o tome.

Dakle, navedena Agencija SIEPA je loše radila svoj posao i koristila javna dobra zarad ličnih interesa, da bi pre svega punili svoje džepove.

Poštovani građani, ovo je samo jedan od primera kako i na koji način su predstavnici tadašnjeg demokratskog režima zloupotrebljavali svoje položaje i parazitski uzimali ono što pripada narodu i građanima Republike Srbije, umesto da pomognu i podrže razvoj i promociju izvoza zdravih, naprednih i poštenih domaćih firmi, koje se lavovski bore. Gledali su samo lični interes i na veliku tragediju, svoje punjenje džepova. Naravno, Agencija SIEPA više ne postoji, jer je SNS, odnosno gospodin Aleksandar Vučić, izabran legitimnom voljom naroda, i zaista sam zahvalna zbog toga.

Danas se mi borimo da svakom preduzetniku omogućimo podsticaj, subvencije uz poštovanje određenih kriterijuma da bismo sačuvali svakog privatnika, preduzetnika i svakog zaposlenog. Borimo se da sačuvamo i jednog radnika, a kamoli više, i da svima omogućimo pristojni posao.

Postoji pregršt primera o kojima sam već govorila i sigurno ću ponovo govoriti u budućnosti, ali za početak mi jasno moramo da pogledamo ko se bori za vlast, a kakve sve afere stoje iza takvih ljudi. Dakle, imamo slučaj SIEPA, slučaj Agencije za privatizaciju o kojoj sam već govorila, Most na Adi koji je koštao kao duplo veći most u Francuskoj, aferu podzemnih kontejnera, preko 600 miliona evra zagonetno ukradenih od strane gospodina Dragana Đilasa i na moju žalost mogla bih da pričam ceo dan na temu afera i zloupotrebe položaja.

Da li je moguće da ta manjina koja se zove Savez za Srbiju želi veštački da konstruiše mržnju i podelu naroda uz konstantne provokacije i agresivne ispade i učestalu mržnju prema ljudima koji su evidentno uspešniji po svim pitanjima od njih samih?

Danas se pred našim društvom i, mogu slobodno reći, nama slobodnim građanima vrši kolektivna nepravda, a kroz učestalo provociranje Saveza za Srbiju, samo zbog toga što ispunjavamo data obećanja građanima i što je nekima teško da prihvate da su SNS, naša Vlada i naš predsednik bolji u svakom smislu od Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića.

Poštovani građani, danas se reč „demokratija“ zloupotrebljava, jer se u ime demokratije lomi, pali, ruši i sve što radimo omalovažava od strane Saveza za Srbiju i nekolicine njihovih pristalica.

Očekujem da će novi zakon o sprečavanju korupcije još više razbesneti predstavnike tzv. opozicije, pa će verovatno pored reči koje upotrebljavaju, poput „lomi“, „spali“, „gazi narod“, „ubi“ biti još jezivijih pretnji, ako uopšte postoje, jer ono najgore što ste mogli, vi ste već uradili i izgovorili.

Moje pitanje ovog puta jeste – da li treba pored svakodnevnih problema sa kojima se suočavamo, da gledamo užasne prizore nekolicine agresivnih neistomišljenika? Da li naša deca trebaju ove jezive pretnje i grozote da slušaju i gledaju? Krajnje pitanje jeste – da li takvi predstavljaju i treba da vode u bolju budućnost Srbije?

Sve što smo do sada uradili, izgradnja silnih autoputeva, otvaranje novih fabrika, bolnica, škola, rekonstrukcija i obnova raznih ulica, parkova, otvaranje novih vrtića, poboljšanje životnog standarda, smanjenje stope nezaposlenosti, da li ćemo mi sve to staviti u naše džepove i poneti kući ili to ostaje našim građanima i našoj deci?

Ti isti iz Saveza za Srbiju prolaze tim novim autoputevima, prolaze kroz rekonstruisane ulice, njihova deca idu u škole koje smo mi unapredili, ali, vi prosto ne možete da podnesete što je neko drugi bolji od vas. Svi smo mi bolji, mi koji radimo, gradimo, koji se pošteno borimo, koji težimo miru i stabilnosti, najviše zbog naše dece i mi koji se radujemo boljoj budućnosti u kojoj danas i jesmo.

Moj savet vama jeste, ukoliko promovišete mržnju, jer ja to jedino i vidim, ne postoji vaš politički program koji je smislen, verujem da niko od naših građana više ne zna koji je vaš razlog postojanja na političkoj sceni, osim vređanja, mržnje, rušenja i paljenja i učestalih pretnji, da slobodno možete da slobodno možete da očekujete da se ta ista mržnja koju vi promovišete i proizvodite samo vama i vrati. Ali, ne od nas iz SNS, to je važno reći, našeg predsednika, jer mi ćemo da nastavimo još više da radimo i da gradimo, već od našeg naroda, što se već sada jasno vidi kome oni daju podršku i šta naš narod želi.

Zvučaće bolno i vama kao jedno veliko otrežnjenje, ali, poštovana gospodo iz Saveza za Srbiju, naš narod prosto ne želi vas, ne želi nemire, ne želi nestabilnost. Dakle, naš narod želi mir, dobru budućnost, stabilnost, što je naša politika vodilja i sigurna sam da su jednoglasni u toj podršci. Hvala na pažnji.
Hvala, predsedavajući.

Budžet za 2020. godinu će svakako biti pravilno usmeren na kapitalne investicije, ponovno povećanje penzija, za pomoć građanima koji su se zadužili. Zatim imamo još više ulaganja u putnu infrastrukturu, koja zapravo doprinosi rastu privrede i izuzetno je pohvalno što je više sredstava izdvojeno i kada je socijalna zaštita u pitanju.

Kapital je nešto što pokreće svet i jeste od izuzetnog značaja za svaku državu. Bez kapitala, prosto, nema napretka. Sve stavke su jednako važne, ali prvo bih pohvalila rasterećenje privrede od poreza i doprinosa, što samim tim doprinosi i većem interesovanju investitora.

Zabeležen je primetan rast izvoza i to preko 20%, gde smo navedenim budžetom omogućili veće subvencije za proizvodne delatnosti. Imamo veća ulaganja u prehrambenu industriju. Da bi se izvozili finalni proizvodi izdvojili smo sredstva i za nabavku novih mašina i alata, omogućili smo veće investicione zajmove za mikro, mala i srednja preduzeća i pružamo podršku za razvoj preduzetništva.

Što se tiče putne infrastrukture, nastavljamo istim trendom. Imamo završetak Koridora 10 i 11, pa bih podsetila građane na izgradnju puta od Požege do Preljine, izgradnju Moravskog koridora. Zatim, predviđena je i gradnja puta Beograd – Zrenjanin, autoput „Vožd Karađorđe“ i dunavska magistrala i svakako je budžetom planirano u okviru novog investicionog ciklusa nastavak gradnje puteva, pruga, ulaganje u aerodrome i vodni saobraćaj.

Primetna su i veća ulaganja sredstava u obrazovanje i inovacije. Nastavlja se projekat povezane škole, koji će omogućiti da se do septembra 2020. godine na brz internet bude povezano ukupno 1.000 škola, kao i opremanje još 10.000 digitalnih učionica.

Obnavljanje kompletne računarske opreme u narednoj godini nam je prioritet i Fond za nauku, istraživanje, odnosno razvoj je udvostručen. To je važno naglasiti.

U budžetu su opredeljena sredstva i za renoviranje desetina zgrada osnovnih i srednjih škola. Istakla bih i veća ulaganja u visoke tehnologije. Dakle, moramo biti u trendu sa Evropom, odnosno i EU.

Srbija, kao i svaka druga zemlja zavisi od informatičkih tehnologija i iz tog razloga jeste važno da ostanemo u toku sa svim pravcima razvoja informatike, zato i preuzimamo najaktivniju ulogu.

To jeste prednost u našem budućem razvoju, u razvoju naše dece, pre svega, i iz tog razloga jeste odvojeno znatno više sredstava za njihovo unapređenje, što će takođe pospešiti finansijski tok Srbije.

Pozicioniranje turizma i veće ulaganje koje je predviđeno ovim budžetom takođe doprinosi razvoju naše ekonomije. Grad Beograd predstavlja glavni ekonomski, privredni, razvojni centar Republike Srbije i isti se smatra jednim od najstarijih gradova u Evropi.

U Beogradu se vrše obimni radovi. Već nekoliko godina uređujemo grad, a do sada smo uradili 20.000 kvadratnih metara pešačke zone u centru grada. Izgrađen je i „Beograd na vodi“, urađeno je preko 350 fasada po našim lokalnim opštinama, sređeni su Kosančićev i Obilićev venac, završena je rekonstrukcija Karađorđeve ulice, Kneza Miloša, a posebno bih istakla otvaranje Pupinovog mosta koji povezuje Zemun i Borču na Dunavu.

Turizam se u tom kontekstu nameće kao nezaobilazan kompleks sa rastućim potencijalom. S obzirom da posedujemo raznovrsne strukture turističke ponude i da smo taj potencijal prepoznali, što bi se reklo, na vreme, mi kreiramo svoj položaj na tržištu i ulažemo kroz razne rekonstrukcije i kapitalne projekte u skladu sa najnovijim trendovima, što se i može videti, a što nama donosi znatan porast prihoda od turizma, odnosno turista.

Treću godinu za redom imamo i povećanje plata u javnom sektoru, pa će tako biti i naredne godine. Očekuje se povećanje penzija od meseca januara u iznosu od 5,4% prema tzv. „švajcarskoj formuli“ i povećanje minimalne zarade na 30.000 dinara.

Smatram da je predloženi budžet jedan od najboljih u proteklih 10 godina. Ovo jeste realno sagledavanje projektovanja budžeta Republike Srbije. Naša privreda takođe radi odlično zahvaljujući stranim i direktnim investicijama jer je jaka privreda zapravo najznačajnija za budžet. Vi svakako ministre to znate. Pohvalila bih i značajan deo dobiti od javnih preduzeća, koji takođe doprinose ovako uravnoteženom budžetu.

S obzirom da su moje kolege detaljno obrazložile razvojni budžet i da smo, kao poslanička grupa, vremenski ograničeni, iskoristila bih ovu priliku danas da se osvrnem i na aktuelna dešavanja proteklih meseci, a vezana su za moju veliku zabrinutost, pre svega, kao građanina zbog sve učestalijih pretnji na decu, žene, zabrinutost zbog pretnji šamarima nas građana i pretnji upućenih našem predsedniku i težnji za njegovom smrću, a sve zbog toga što mi mislimo i radimo bolje i drugačije od drugih i zato što se ponosno hvalimo urađenim.

Možda bi trebalo pognutih glava da se stidimo uspeha našeg predsednika i naše Vlade, da se stidimo što je izgrađeno preko 300 kilometara auto-puteva, što našoj Srbiji, građanima, donosi nove fabrike i investicije.

Mi stvaramo, poštovani građani, i imamo pravda da budemo ponosni na sve što je do sada urađeno i da to kažemo jasno i glasno da čuju svi građani Republike Srbije.

Naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, je ispunio data obećanja, kao što i navedeni budžet oslikava datu reč. Za uzvrat, od nekolicine ljudi dobijamo uvrede, pretnje za decu, za familiju, rodbinu, kažnjavaju nas jer smo uspešniji i bolji od njih. Mi nismo stavili u svoje džepove preko 500 miliona, kao gospodin Đilas. Imamo jednak medijski prostor kao i tzv. „opozicija“. Moram da podsetim građane ovom prilikom na televiziju „Studio B“, kada je gospodin Đilas bio gradonačelnik, jer je tada preko istoimene televizije 2008. godine, direktno tražio najstrožije kazne za demonstrante i zahtevao višegodišnju robiju.

Podsetiću građane da je to zaista i mislio. Prisetićemo se slučaja gospodina Ranka Panića 29. jula 2008. godine, tokom protesnog mitinga koji je nastradao, nažalost, zbog smrtnih povreda. Gospodin Panić je sa teškim povredama došao u Urgentni centar dan nakon mitinga, a nažalost preminuo je od posledica jakog udarca u stomak od kojeg mu je puklo debelo crevo, što je prouzrokovalo pucanje trbušne aorte. Zaista potresno. Zbog toga što se navedeni čovek borio protiv režima Dragana Đilasa i hteo najnormalnije i mirno da prošeta do zgrade RTS.

U to vreme je gospodin Đilas preko RTS i „Studija B“, prvo zgrtao milione, a drugo vodio politiku kao da su navedene televizije njegove, a gospodina Panića nikada nije pomenuo.

Gospodine Đilas, da li ste nekada barem pozvali porodicu pokojnog gospodina Panića, to je moje prvo pitanje i zašto se javno ne obratite vašim pristalicama ispred RTS ili predsedništva, gde se vas nekolicina okupi? Pretpostavljam da se bojite reakcije ljudi koji vas okružuju.

Gospodine Đilas, šta bi se desilo danas da je naš predsednik na vaše pretnje i nekolicinu vaših pristalica koji dolaze, prete, zahtevaju, sve pod vašom ingerencijom, odgovorio silom? Pretpostavljam da biste nas sve razapeli, obesili na Terazijama, pucali svakom po pet metaka u leđa, kako već i pretite.

Dakle, opozicioni lideri svakog dana upiru prste u reforme i mere aktuelne vlasti, dok svoje neuspehe i političke ideje kriju ili pripisuju drugima, ali zaboravljate na jednu stvar - narod sve pamti i neda se više lako prevariti. To je jako važno napomenuti.

Vi jasno šaljete poruke nasilja i mržnje prema svima koji misle i rade bolje i drugačije od vas. Mnogo je grešaka i lažnih obećanja dato našem narodu u prošlosti za vreme vladavine demokratske vlasti. Sve smo mi to slušali, gledali i doživeli i zato se nikada nećemo voditi takvom politikom. To je politika poljuljanog poverenja i razočarenja.

Danas Srbija daje nadu i budućnost svom narodu, što potvrđuje i današnji Predlog budžeta koji je pred nama. Mržnja nije naše rešenje, pretnje nisu naše rešenje, već mir, stabilnost i iscrpni rad i te kako vidljivi rezultati, što govori i današnji budžet. To je naš odgovor. Hvala.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, danas je pred nama, između ostalog, i Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima. Zapravo, investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja, u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva i ulažu različite vrste imovine, u skladu sa investicionom politikom.

Pohvalila bih današnji predlog navedenog zakona, čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, iz razloga što je navedeni predlog zakona pomno analiziran u smislu usklađenosti sa međunarodnim standardima i direktivama i potrebama prakse.

Važno je napomenuti da je uz radnu grupu svoje mišljenje i podršku dalo, osim Ministarstva finansija, kabinet predsednika Vlade, Ministarstvo privrede, Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Poreska uprava, Beogradska berza, Privredna komora Srbije, Udruženje banaka Srbije, strani konsultanti, Savet stranih investitora i organizacija USAID.

Predložene odredbe se takođe tiču i veće zaštite investitora, koje će dodatno stimulisati i osnivanje novih društava za upravljanje investicionih fondova, što će svakako podstaći i tržišnu konkurenciju.

Ovim pooštrenim zakonom zapravo mi vraćamo poverenje investitora u domaće tržište kapitala, zbog veće transparentnosti poslovanja društava za upravljanje i samim tim dalji razvoj tržišta.

Ulaganjem sredstava u investicioni fond omogućen je jednostavan pristup tržištu kapitala, a prinos koji se može ostvariti ulaganjem jeste obično viši nego prinos koji bi ostvarili nekim konvencionalnim oblikom štednje.

Navedeni zakon sadrži jasne i konkretne doprinose, što se očekuje i od osnivača društava za upravljanje investicionih fondova, prema njihovoj sposobnosti i snazi, a najvažnije od svega jeste i poštovanje pravila koja su postavljena ovim zakonom.

Svi navedeni predlozi zakona proteklih dana su vezani za poboljšanje i upravljanje finansijama. Zahvaljujući rebalansu budžeta koji radimo isključivo zahvaljujući suficitu u budžetu Republike Srbije, što je zapravo dokaz da naš predsednik ispisuje važno poglavlje, kako u prethodnim godinama, tako i u pogledu budućnosti našeg naroda.

Naša Srbija se brzo budi i razvija. Imamo znatan oporavak u prerađivačkoj industriji, rast privatne potrošnje, kao indikator povećanja životnog standarda, promet u trgovini, a istovremeno i veliki rast turističkog prometa. Zatim, porast u sektoru građevinarstva, nove investicije, porast u obimu saobraćajnih usluga, intenzivno finansiranje privatnog sektora, prirodni rast udružen sa povoljnim investicionim ambijentom, novootvorene i proširene proizvodne kapacitete, što donosi rast spoljnotrgovinske razmene.

Želim da kažem da srpska privreda nastavlja poboljšanje i finansijsko unapređenje zahvaljujući finansijskoj ravnoteži, u veoma kratkom roku, a u prilog tome jeste uspostavljena i očuvana finansijska stabilnost, smanjenje javnog duga, prepolovljena nezaposlenost i niska i stabilna inflacija.

Srbija danas nije prezadužena zemlja, što je zaključak i MMF i Svetske banke. Naš patriotski interes, ljubav prema Srbiji i interes našeg naroda ispred nas samih jeste pokazatelj da smo uspeli da uspostavimo stabilan i miran red, što i jeste bio glavni cilj SNS, na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem.

Naime, predviđeno je da će Srbija početkom naredne godine, a na osnovu dosadašnjih rezultata, biti zemlja sa najboljim ekonomskim položajem na zapadnom Balkanu.

Imajući u vidu pozitivne fiskalne rezultate, Vlada je ukinula smanjenje penzija i došlo je do znatnog povećanja istih, kao što smo i obećali. Imamo i povećanje plata u oblasti zdravstva, prosvete, kulture i zaposlenih u državnim institucijama.

Zahvaljujući stabilnoj ekonomskoj situaciji, Srbija je privukla 2,3 milijarde evra direktnih stranih investicija, stopa nezaposlenosti je 10,3%, čuveni smo po izlazu softvera i unapredili smo i izgradili auto-puteve, mostove, fabrike, bolnice, škole i imamo pokazatelje da idemo napred, jer se nikada više nije gradilo i radilo u našoj Srbiji.

Podsetiću poštovane građane da je za vreme Vlade Mirka Cvetkovića i tadašnje DS, na čelu sa Draganom Đilasom, Vlada bila najzaduženija i javni dug je tada iznosio 24,8 milijardi evra. Ekonomisti su tada utvrdili da su tadašnji premijer Cvetković i tadašnji gradonačelnik, gospodin Đilas, gradonačelnik Beograda, zaduživali građane u iznosu od 4,7 miliona dnevno.

Tragična 2008. godina je umesto boljitka za naše građane donela početak skoka javnog duga. Tada su primenjivane populističke mere da bi se kupili glasovi, tako što je došlo do vanrednih povećanja penzija, bilo je i mnogo popustljivosti u javnim preduzećima koja su isplaćivala ogromne plate zaposlenima, a istovremeno smo kao država padali u dugove koje je potom demokratski režim pretvarao u javni dug Srbije.

Godine 2009. stope privrednog rasta gotovo da nije ni bilo. Dakle, došlo je do slabljenja privrede, a izdaci za budžet su ostali potpuno isti, pa je navedena razlika prouzrokovali veliko zaduživanje Republike Srbije.

Podsetiću, takođe, da su kamatne stope, vezano za to zaduživanje, bile izuzetno visoke, u iznosu od 7,5%. Stopa nezaposlenosti za vreme vladavine DS iznosila je 25,9%.

Gradska vlast je na čelu sa gospodinom Đilasom uzimala takođe i kredite za otpuštanje viška radnika, jer su usled velike prezaduženosti, a zarad kupovine glasova, doveli Srbiju do ivice bankrota.

Racionalizacija ovakvih mera nije bila urađena u skladu sa zakonom. Nisu se poštovala merila prilikom utvrđivanja tehnoloških viškova, pa su otpuštene radnike na osnovu legitimnih sudskih presuda morali zasluženi da vraćaju na posao.

Dakle, njihova neuspela racionalizacija, nezakonito otpuštanje ljudi i nepravilna raspodela finansija je građane Republike Srbije dovela do uništenja.

Postoji pregršt primera kako je uništavana naša Srbija, i to na štetu svih nas. Morali smo da se suočimo sa veoma teškim i nepopulističkim reformama, jer je Srbija dovedena bukvalno do ivice bankrota i propasti.

Ali danas, znači, važno je reći, i prethodnih godina, više nemamo takvih problema sa finansijama. Naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, nema 500 miliona kao gospodin Đilas, ali ima najveće bogatstvo, a to je odličan rejting i razvitak naše zemlje i najvažnije što ima podršku i poverenje naših građana, i to zahvaljujući isključivo delima koja svi vidimo, a ne praznim obećanjima.

Uz pojačane zajedničke napore mi uz naš narod proširujemo i razrađujemo postojeći program i sve ono što smo mi obećali. Lečili smo rane naše Srbije jer smo je tako zatekli, ali naša mala zemlja je uspela da prosperira i da se razvija.

Svesni smo da je vreme od najveće važnosti i ozbiljno smo se suočili sa izazovom koji je i dalje pred nama.

Naš predsednik je odlučan u poštovanju datih obećanja, jer zna šta ona znače i šta bi mogla značiti u budućnosti.

Kao narodni poslanik moram da kažem da sam ponosna na Srbiju koja raste u miru, bezbedna i sigurna. U našoj Srbiji želim da nam deca odrastaju, da sa našim građanima i našom decom nastavimo da gradimo budućnost Srbije.

S obzirom da nam predstoje izbori 6. oktobra, odnosno u nedelju, na našem Kosovu i Metohiji, neka svaka zemlja zna, bez obzira na to da li nam želi dobro, da ćemo snositi svaki teret, suočiti se sa svakom teškoćom, da sačuvamo i odbranimo mir i stabilnost srpskog naroda, kako bismo osigurali opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM. Niste sami, vi ste deo naše zajedničke Srbije i ovim putem pozivam, naravno, sve naše Srbe sa KiM i raseljena lica sa pravom na glasanje da izađu i podrže našu Srpsku listu. Hvala na pažnji.
Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, današnji govor zapravo započeću sa kritičkim osvrtom na predstavnike tzv. opozicije koji se u stranim plaćenim medijima zalažu za fer i poštene izbore.

Moram da se zapitam da li predstavnici tzv. opozicije znaju zapravo šta znači reč poštenje. Reč poštenje je sinonim za čestitost, samosvesnost, moralnost i ne pokvarenost. Za poštenje se zalažu oni koji su naš budžet oštetili preko petsto miliona, preko gradnje mosta od 400 miliona i kupovinom televizija za rad sopstvene promocije i reklamiranja. Reč poštenje koriste oni koji su duže vreme bili predmet obrade američke obaveštajne zajednice i snimka iz delikatnog apartmana u hotelu Valdrof u Londonu, gde su prikupljeni razni kompromitujući materijali gospodina Jeremića, gde je navedeno da postoji poseban materijal o njegovom devijantnom ponašanju. Oprostite, ja sam zaista potrešena zbog ovoga.

Reč poštenje koriste oni koji su predvodili kriznu grupu koja je 2000. godine upala u „Jugopetrol“, preuzela vlast energetskom gigantu i prisvojila vrednosne papire. Da, poštovani građani to je bio gospodin Vuk Jeremić.

Za fer i poštenje se hvataju oni koji žele kamionom da gaze sopstveni narod, učesnike protesta i predstavnike policije koji su tu da zaštite narod od njih samih u takvim protestima. Gospodin Obradović zahteva nešto od nas koji je izgubio svoju poslaničku grupu, koji je izgubio svoje članstvo time što je upadao u RTS i navodio nedužnu decu i građane da prete, lome motornim testerama i razbijaju.

Gospodo i džentlmeni dragi, reč fer i poštenje služe onima koji imaju fer i pošten odnos prema narodu. Poštenje znači uzornost, čistoća, obraz, ispravnost, nepotkupljivost, a ona na moju veliku žalost zapravo je ono što vi nemate, jer dela uvek govore više od reči. Vaša izgovorena rečenica, uspeh bojkota se neće meriti izlaznošću naroda jeste samo odraz vaše nemoći, jer kako drugačije možete sprovoditi vaše ideje bez podrške naroda. Znači, vaša zamisao jeste da ćete se vi zalagati za vaše ideje bez podrške naroda, zar vas ni malo ne zanima šta naš narod misli o vašim potezima. Ovakva izjava je samo vaša potvrda da vi narod doživljavate kao robovlasništvo i smatrate da prosto vama narod pripada.

Naš predsednik, gospodin Aleksandra Vučić nas je naučio pre svega moralnom osloncu na vlast, a ne otkriću da vlasti uopšte nema, zahvaljujući vašoj prošlosti dok ste vi vladali. Naš predsednik je izabran kolektivnom voljom naroda uprkos mojoj gorčini, uznemirenosti koju sam već napomenula da osećam i ovakvom izlaganju, SNS, našem predsedniku je imperativ da nastojimo da radimo i gradimo još više, da povisujemo plate u oblastima prosvete, zdravstva, kulture, da gradimo puteve i dalje, da otvaramo nove fabrike i nova radna mesta, da gradimo bolnice i to još jače i bez oklevanja.

Ja, kao narodni poslanik, želim da se zahvalim našem narodu na podršci i razumevanju, na davanju snage i vetar u leđa, uprkos svemu što žele da nas sruše, ali ne možete da obrišete i srušite sve što smo do sada uradili i što tek planiramo.

Konkretno, na opštini sa koje ja dolazim, a to je opština Savski venac, ponosim se velelepnim izdanjem „Beograda na vodi“, rekonstrukcijom Palate pravde, koja izgleda lepše nego ikada, imamo renovirane škole i vrtiće, sređene parkove, grade se novi velelepni objekti u Kneza Miloša i Sarajevskoj ulici, na Senjaku i Dedinju, zahvaljujući stranim investicijama.

Rekonstruišemo Savski trg, Karađorđevu ulicu, koja je završena, radimo mnoge druge projekte. Zahvaljujem se i našem rukovodstvu opštine Savski Venac, odnosno naše predsednici Ireni Vujović na tome što nam je opština lepša i uređenija nego ikada.

(Vjerica Radeta: A što se tiče studenata o kojima danas govorimo? Sad ćemo se vratiti na studente, svakako i to je tema današnja, ne brinite ništa, gospođo Vjerice.

Naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić ne odstupa od odgovornosti koje se prihvatio i ne želi da izneveri naše građane. U našoj Srbiji se nikad više nije radilo i gradilo i to su jedini argumenti koje mi uporno pokazujemo, a ne govorimo samo.

Mi tražimo način da razgovaramo sa tzv. opozicijom, ali nećemo i ne možemo govoriti na laži, neistine i njihove besmislene zahteve, na zahteve onih koje volja naroda uopšte ne interesuje.

Što se tiče današnjeg Predloga zakona o visokom obrazovanju u potpunosti ga podržavam jer smo time dali mogućnost našim studentima ponovno produženje roka na naredne dve godine.

Ovom izmenom i dopunom zakona smo pokazali da razumemo i želimo da pomognemo našim studentima koji su upisali studije još 2005. godine. Svesni smo da su naši studenti usled spleta životnih okolnosti, da li zbog proširenja porodice, stalnog zaposlenja, zdravstvenih razloga ili članova porodice, bili prinuđeni da pauziraju sa studijama, ali istovremeno i molim naše drage studente ovim putem, jer mi je kao članu Odbora za obrazovanje stiglo zaista mnogo molbi za produžetak roka za završetak studija, da se potrude i završe upisane studije zbog nas i pre svega njih samih.

Zaista smo uzeli u obzir sve vaše nedaće i zato se zahvaljujem, pre svega i našem ministru, gospodinu Šarčeviću, koji je takođe vaše probleme uzeo u obzir i podržao ovakvu odluku.

Našim studentima želimo sretno i veoma brzo učenje. Hvala na pažnji.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici.

Danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama o autorskim i srodnim pravima, zapravo jedan od zakona. Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaraoci književnih, naučnih i umetničkih dela i kojim se pre svega daje isključivo pravo korišćenja i odobravanja drugima korišćenja svog dela, a istovremeno uključuje sistem zaštite tih prava.

Pohvalila bih ovaj zakona koji reguliše prava autora dela. Ovim zakonom ne štitimo ideju, već delo koji je izražaj ljudskog uma, bez obzira na vrstu izražaja. Autorska prava i srodna prava su ključni za ljudsko stvaralaštvo jer pružaju autorima podsticaj u obliku priznanja i novčanih naknada, a s druge strane pružaju im određenu sigurnost da se njihova dela mogu promovisati bez straha od neovlašćenog kopiranja ili piraterije, a ukoliko do toga dođe osigurana im je zaštita autorskog prava zahvaljujući predlogu današnjeg zakona.

Ovim autorskim pravom su obuhvaćeni naučnici, glumci, intepretatori, autori i proizvođači. Predviđeno je da ovim zakonom pozitivno utičemo na ekonomske interese navedenih pojedinaca. Očekujemo da će ovim izmenama zakona znatno biti poboljšan ekonomski položaj glumaca, što ranije nije bio slučaj, jer glumci do sada nisu imali navedeno pravo na naknadu i bili su u lošijem pravnom i ekonomskom položaju. Zapravo ovim izmenama zakona se stvaraju uslovi za poboljšanje materijalnog položaja svih koji pokušavaju da daju doprinos svojim umetničkim izražavanjem.

Očekujemo da će novo rešenje ovog zakona uticati na povećanje transparentnosti rada različitih organizacija, za kolektivno ostvarivanje prava, kao i na njihovu efikasnost pri obavljanju poslova ostvarivanja prava autora.

Istakla bih da smo ovim zakonom uveli kvalitetniji i oštriji nadzor od strane Zavoda za intelektualnu svojinu. Takođe je propisan krajnji rok u kome organizacije moraju da raspodele i isplate prikupljeni novac od korisnika na ime naknade za iskorišćavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u prethodnoj godini.

Ovim predlogom zakona očekujemo da će predložena mera uticati na povećanje ažurnosti kolektivnih organizacija u isplati nadoknade, što se svakako pozitivno odražava na nosioce prava. Pohvalila bih intenzivnu saradnju zemlje Republike Srbije, odnosno Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja sa Republikom Nemačkom, Danskom, Kinom, Japanom i mnogim drugim. Do sada smo mnogo uradili po pitanju modernizacije ulaganja u različite oblasti prosvete, nauke i tehnologije.

Danas imamo veliki broj škola koje su renovirane. Povećan je budžet za nauku, povećane su plate istraživačima. Naredne školske godine sve škole u Srbiji će biti opremljene malim robotima i određenim brojem dronova namenjenim učenicima radi sticanja znanja i učenja.

Istakla bih takođe digitalizaciju 10.00 učionica koje su deo procesa reformi, koje aktivno i svakodnevno sprovodimo zarad unapređenja i adekvatne edukacije mladih. Celokupne novine koje uvodimo i koje planiramo u narednom periodu imaju za cilj da olakšaju roditeljima i deci sticanje adekvatnog i savremenog znanja koje će im omogućiti budućnost i ostanak u našoj Srbiji.

Ovaj predlog zakon jeste dokaz da naš predsednik gospodine Aleksandar Vučić na čelu sa SNS, uzima u obzir svakodnevne probleme i intenzivno razgovara sa ljudima. Na mržnju ne odgovaramo mržnjom. Mi ne delimo ljude na patriote i ne patriote, jer svi mi živimo u ovoj zemlji i volimo našu Srbiju. Oni koji glasaju za SNS zaista vide napredak i razvitak bolje i uspešnije Srbije i zahvaljujući vidljivim rezultatima veruju našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću i SNS.

Ne mogu, a da ne spomenem razne izjave tzv. opozicije koja situaciju u Srbiji opisuju kao katastrofalnu, da u Srbiji postoji neizvesna budućnost, da se svakodnevno vređaju žene, da se ponižavaju oni koji različito misle, da se vređaju naša deca, da se ruše znakovi zarad demonstracija njihove nemoći, da se narod podstiče na mržnju i agresiju, optužuju našeg predsednika da će prodati Kosovo, izdajnikom nazivate srpskog predsednika, čoveka sa najvećom političkom težinom u Srbiji, dok naša, tzv. opozicija Đilas, Jeremić i Obradović, dobijaju novac u kafanama od stranih predstavnika kako bi se njihovi predstavnici na izborima 6. oktobra na KiM kandidovali protiv Srpske liste.

Koristim priliku da ovim putem pozovem sve Srbe sa KiM i raseljena lica koja imaju pravo na glasanje da izađu i daju podršku Srpskoj listi, da naši Srbi ostanu ujedinjeni na izborima 6. oktobra, jer zbog različitih prepreka koje nam spremaju ovo nije život, već borba za opstanak našeg srpskog naroda na KiM.

Uprkos svim preprekama koje nam se dešavaju, ljudi posle dužeg vremena imaju optimizam i veruju u promene i vide da su velike reforme uveliko sprovedene, dokazali smo da rokove koje smo sebi postavili u potpunosti smo ispunili, sve što smo do sada uradili i što planiramo da uradimo jesu najhrabriji potezi u novijoj srpskoj istoriji, uložili smo veliki napor da se zemlja iseli i postane uređena i normalna, a sve zahvaljujući našem predsedniku, gospodinu Aleksandru Vučiću, SNS i poverenju i podršci građanima Republike Srbije. Hvala na pažnji.
Hvala.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani građani, poštovane kolege narodni poslanici, danas je pred nama Predlog zakona vezano za dualni model studija u visokom obrazovanju, čime uspevamo da obezbedimo uslove za lakše zapošljavanje i jačamo konkurentnost privrede Republike Srbije, podstičemo kreativnost i inovativnost svakog pojedinca i navedenim zakonom potvrđujemo veliku odgovornost poslodavca u društvu.

Plan navedenog Predloga zakona o dualnom obrazovanju u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i poslodavcima jeste, pre svega, učenje kroz rad, koje se utvrđuje posebnim studijskim programom.

Ja kao majka deteta apsolutno se slažem sa tim da je jako važna praksa, odnosno učenje teorije, ali praksa je najbitnija stvar.

Navedenim zakonom podržavamo karijerni razvoj studenata i zajedno motivišemo i osnažujemo studente i poslodavce. Potrebno je da se naš obrazovani sistem što više prilagodi potrebama privrede, jer to donosi savremenu promenu koja će uticati na naše mlade, jer se ubrzava priprema i osposobljavanje za lakše zaposlenje i skraćuje se period obuke za posao.

Naravno, predviđena su prava zaštite studenata propisanih zakonom, čime su zabranjeni svi vidovi diskriminacije kod poslodavca.

Ovim predlogom zakona se jasno naglašene obaveze poslodavca u vezi sa realizacijom učenja kroz rad, a to je pre svega obaveza da se rukovodi najboljim interesom studenata.

Ideja za sprovođenje Predloga zakona za dualno obrazovanje je zapravo pozitivan primer evropskih zemalja koji uveliko primenjuje navedeni model. Značajne rezultate taj model je dao u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, a sopstveni sistem razvile su države poput Malezije, Singapura i Indonezije.

Ne možemo da poreknemo koliko je važna praksa uz učenje. Time se stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovište je zapravo cilj dualne nastave.

Partnerstvo školstva i privrede, partnerstvo privrede i naših studenata je ključ uspeha navedenog dualnog obrazovanja.

Zahvaljujući našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću i Ministarstvu prosvete omogućili smo saradnju između obrazovanog sistema i budućih kompanija, jer je navedeni model višestruko koristan kako za mlade koji se na vreme obučavaju poslu, tako i za kompanije koje dobijaju novu obučenu snagu. Smatram da dualnim obrazovanjem svi dobijaju i da smo bogati onoliko koliko znamo.

Poštovani ministre Šarčeviću, pohvalila bih takođe vaš rad, jer imamo veliki broj škola koje su renoviran, digitalizaciju deset hiljada učionica i unapređenje rada u svim oblastima prosvete, bez obzira u kojoj su sredini, da li su u planinskim, gradskim ili seoskim.

Građani treba da znaju da je država Republika Srbija, na čelu sa našim predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem, uložila desetine miliona evra iz republičkih i pokrajinskih fondova. Povećan je budžet za nauku, ali i za plate istraživača.

Mnogi su sporili i govorili da država slabo ulaže u nauku i uopšte u prosvetu, a našim radom mi zapravo pokazujemo svima da povećanim ulaganjima u svim oblastima država Republika Srbija, odnosno Vlada, ima novca i mudro raspoređuje sredstva i pomaže i bori se da olakša život svim građanima Republike Srbije.

Oporavili smo privredu, otvorili smo preko 250 novih fabrika, doveli smo fabrike u mala i udaljena mesta, čime smo omogućili našim građanima i veći broj radnih mesta.

Stopa nezaposlenosti je danas 10,3% i mi ćemo i dalje nastaviti da radimo na spuštanju nivoa nezaposlenosti, jer naša dela govore mnogo više od reči, jer se borimo da sačuvamo našu pamet i da ih na najbolji mogući način usavršimo i olakšamo put do brzog zaposlenja.

Na kraju, podsetila bih poštovane građane da je za vreme vladavine demokratske vlasti, dok je običan narod gledao kako da zaradi novac za hleb, Srbija uništavana sve više, posebno pomoću tadašnje Agencije za privatizaciju, do te mere da je stopa nezaposlenosti 2011. godine bila 25,5%.

Gradu Beogradu je 2011. godine ostavljen dug u iznosu od 1,1 milijardi evra. Vladavina gospodina Đilasa prestonicom Srbije je ostala u narodu upamćena po brojnim aferama, a najveća među njima je svakako bespotrebno bacanje para na izgradnju mosta na Adi.

Naravno, našoj Srbiji je potrebno što više mostova, ali ne po ceni od 400 miliona evra, koliko je naplatio gospodin Đilas, jer su za istu sumu novca u svetu izgrađeni daleko veći i funkcionalniji mostovi, npr. najviši drumski most na svetu u Francuskoj koji je dug čak 2,5 kilometara i koji je koštao 400 miliona evra.

U poslednjih šest godina naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić, na čelu sa SNS, je uradio mnogo dobrih i bitnih stvari za Srbiju i posebno smo ponosni na ekonomske reforme. Dobili smo nagradu i najbolje ocene od strane MMF-a, Svetske banke i kreditnih agencija, jer sve što radimo će ostati nama, našem narodu i našoj deci, ali ne po ceni od 500 miliona, koliko je procenjeno bogatstvo gospodina Đilasa, već isključivo uspevamo poštenim radom, teškom borbom i najviše zahvaljujući građanima Republike Srbije i naravno njihovoj podršci. Hvala na pažnji.
Hvala vam.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministre, poštovani građani, kolege poslanici, važni amandmani su danas pred ali prosto moram da prokomentarišem i da malo skrenem sa teme važećih amandmana vezano za današnji incident napada i mržnje pre svega na našu decu, nažalost današnje pretnje našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću i njegovoj deci. Ukoliko napadate decu, vi napadate i našu decu, odnosno i moje dete. Zaista ne mogu, a da ne postavim pitanje opoziciji koja gubi sve moguće parametre i najveću osobinu a to je ljudskost pre svega.

Šta se postiže ovolikom mržnjom prema tuđoj deci, ženama, svim našim članovima i našem predsedniku? Nećete nikada uspeti da ugrozite nijedno pravo na slobodno mišljenje. Sigurna sam da nakon jutrošnjeg incidenta cela javnost i svi mi članovi SNS vapimo za tim da se u krivične zakone ponovo uvede verbalni delikt. Nažalost, živimo u društvu koje mržnju toleriše, ali ta mržnja razara naš društveni potencijal. Moj odgovor svima koji mrze jeste da će SNS na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem doslovno raditi još više i bolje na daljoj realizaciji ostvarenju uspeha koji donose pozitivne promene za našu državu Republike Srbije i naše građane, jer dragi građani mržnja ne stvara ništa dobro, nego stvara probleme.

Za opoziciju imam ponovno pitanje - šta zapravo građani imaju od mržnje? Da li navedena mržnja čini nekakvo dobro našim građanima? Da li to vama donosi sreću i uspeh? Srpskoj naprednoj stranci je stalo do svih građana koje mrzite i do članova naše zajednice, odnosno društva. Mrzite one koje i ne poznajete, oni koji vam ništa lično nisu skrivili.

Za kraj, mržnja se nikada ne smiruje mržnjom već jedinom njenim odsustvom. Ne damo na našu decu, borbu je stvorila priroda koju mi sledimo, to je zakon večan i ne promenljiv. Uspeh, rezultat, argumentovana politika i ovom vašom mržnjom vi ste nas zapravo podstakli da ostanemo dosledni u našoj politici koja se strpljivo i temeljno gradi, da se nikada nećemo bojati da iznesemo i javno svoje političko opredeljenje, da ćemo se još više boriti da odbranimo naš status, status našeg naroda, predsednika, i najviše naravno naše dece i njihovih porodica. Hvala na pažnji.