Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Tamara Pilipović glasala

Tamara Pilipović

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala