Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Tamara Pilipović glasala

Tamara Pilipović

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala