Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije

Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije

Sažetak

Zakon o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon) donet je u maju 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, s tim što je ranije na snazi bio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji se primenjivao od 1. januara 2010. godine.
Zakonom se uređuje pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija), pravila o sprečavanju sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje korupcije.

Zakon uređuje i mogućnost da javni funkcioner bude član političke stranke ili da obavlja funkciju u političkoj stranci. Javni funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i da učestvuje u njihovim aktivnostima, ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno. Takođe, javni funkcioner je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta. Postojeći zakon predviđa da se ova obaveza ne odnosi se na javne funkcionere koji su izabrani neposredno od građana.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 59
Protiv: 45
59%
45%
0%

Ključne novine

SUŽAVA SE KRUG JAVNIH FUNKCIONERA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE OBAVEZA DA UVEK NEDVOSMISLENO PREDOČE SAGOVORNICIMA I JAVNOSTI DA LI IZNOSE STAV ORGANA U KOJEM VRŠE JAVNU FUNKCIJU ILI STAV POLITIČKE STRANKE

Novina je u tome što se sužava krug javnih funkcionera na koje se ne primenjuje obaveza da uvek nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kojem vrše javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta. Od ove obaveze, umesto svih javnih funkcionera koji su izabrani neposredno od građana, sada su izuzeti samo narodni poslanici, poslanici u skupštini autonomne pokrajine i odbornici u skupštini jedinice lokalne samouprave. Sada je i predsednik Republike dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 45
52%
45%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.05.2024, 09:01