87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.02.2022.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 1. februara 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, više predloga zakona, koji su uvršteni na dnevni red Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu i to:

1. Predlog zakona o izboru predsednika Republike;
2. Predlog zakona o izboru narodnih poslanika;
3. Predlog zakonao lokalnim izborima;
4. Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti;
5. Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije;
6. Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku;
7. Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu;
8. Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika;
9. Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe;
10. Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji;
11. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, Raiffaisen banka ad Beograd, Komercijalne banke ad Beograd, Sberbank Srbija ad Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad;
12 Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke;
13. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UKLimited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate – Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P.MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A, LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i Caixa Bank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank,JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima;
14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema grada Beograda između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA i UNICREDIT ANK AG, kao Aranžera, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV I BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca, UNICREDIT BANK AG, KAO AGENTA I BNP PARIBAS SA, kao ESA Agenta;
15. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;
16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;
17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca za realizaciju Programa čvrstog otpada uSrbiji;
18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;
19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD kao Ovlašćenog glavnog aranžera sa BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH u svojstvu Agenta i BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH, kao Prvobitnim zajmodavcem;
20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor”) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca;
21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog Sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje;
22. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i
23. Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema.


Članovi Odbora su većinom glasova ocenili da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Ilija Matejić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Milenko Jovanov, Marko Mladenović, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj i Toma Fila.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Nova Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o izboru predsednika Republike

Zakon o izboru narodnih poslanika

Predlog zakona o lokalnim izborima

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije

Zakon o dopuni Zakona o vanparničnom postupku

Zakon o socijalnom preduzetništvu

Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe

Zakon o izmeni zakona o oružju i municiji

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bech

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma ("Fruškogorski koridor") između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Erope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje

Zakon o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge str

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke

Autentično tumačenje odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema ("Službeni glasnik RS", broj 41/18), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo (broj 011-139/22 od 1. februara 2022. godine)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, aranžiran od strane BANK OF CHINA SRBIJA A.D.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom angažmanu u iznosu do 203.775.000 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje prve faze Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sist

Zakon o lokalnim izborima

Poslednji put ažurirano: 01.02.2022, 16:28