VUK MIRČETIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen 05. januara 1989. godine. Živi u Beogradu.

Vuk Mirčetić je master ekonomista, sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine je od strane Republike Srbije akreditovan kao predavač.

Dosadašnja akademska zvanja u procesu formalnog obrazovanja stekao je na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, dok je putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno učestvovao na više od 150 treninga i obuka na različite teme.

Vuk Mirčetić obavlja funkciju direktora i radi kao predavać na Institutu za pravo i finansije. Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije radi kao saradnik u nastavi.

Na BusinessAcademy Link grupe je predmetni profesor na nekoliko predmeta.

Trenutno je predsednik KK „Vukovi“ (od 2009. godine), predsednik humanitarne nevladine organizacije „Development Center-a“ (od 2011. godine), predsednik PolitIQal Society (od 2013. godine) i supervizor organizacije Serbian Intelligence Network u okviru World Intelligence Network (od 2011. godine). Predsednik je Saveta za zapošljavanje Gradske opštine Voždovac od februara 2017. godine i predsednik Školskog odbora Osnovne škole „Jajinci“ od 2018. godine.

Od 2017. godine bavi se naučno-istraživačkim radom.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".
Poslednji put ažurirano: 19.10.2020, 08:15

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.03.2021.

Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas se pred nama nalazi izbor novih sudija, odnosno nosioca sudske vlasti. Podsetiću na to da Ustav Republike Srbije predviđa postojanje tri vlasti. To su, naravno, zakonodavna, izvršna i sudska. Odnos ove tri grane vlasti se zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Svaka od te tri grane vlasti treba da bude nezavisna jedne od druge.

Međutim, moramo da pričamo o jednoj važnoj temi, a ona se odnosi na nastanak nepoverenja u sudstvo. Građani se pitaju i to se sa pravom pitaju i kako je kolega narodni poslanik Aleksandra Mirković to rekao, da li će naći pravdu pred sudom i kada će naći pravdu. Nepoverenje u sudstvo je nastalo posle reforme 2009. godine kada je 850 sudija ostalo bez posla. Nepoverenje se oseća i dan danas.

Dakle, danas je pred nama Predlog odluke o izboru koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Nosioci funkcije u pravosuđu moraju da budu kompetentni za obavljanje tako odgovornih poslova i kao što je kolega narodni poslanik, Dejan Kesar rekao, moraju da poseduju visok nivo znanja i veština kao i moralne kvalitete koji ih kvalifikuju.

Pojedinci, a to su oni koji uvek imaju nešto protiv, imaju i protiv ovog izbora sudija, a ja postavljam pitanje, kako mogu da se izboru sudija protive oni koji su preporuke davali i sudije birali na sednicama opštinskih odbora, mesnih odbora, pojedinih političkih stranaka. U to vreme, u to isto vreme presude su se donosile u tabloidima, a danas se one donose u sudovima. Predstavnici Visokog saveta sudstva, vi ste jutros rekli da su sve procedure ispoštovane, da je kompletna procedura ispoštovana i shodno biografijama koje smo dobili, uveren sam da kandidati ispunjavaju sve uslove i da će funkcije obavljati u skladu sa zakonom i u ime naroda.

Međutim, važna tema o kojoj smatram da treba da pričamo i pojedine koleginice i kolege narodni poslanici su pričali o tome, odnosi se na infrastrukturu u sudstvu. Za Narod Republike Srbije važno je napomenuti da je u prethodnom periodu urađeno zaista mnogo na poboljšanju smeštajnih i materijalno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa. Tu bih zaista pohvalio Ministarstvo pravde. Navešću, a ovde imam spisak koji je na četiri stranice, ali ću navesti samo neke od njih, a to su: zgrada pravosudnih organa u Katanićevoj, viši sudovi, osnovni sudovi, osnovno javno tužilaštvo, npr. Prekršajni sud u Novom Sadu, Viši sud u Beogradu, odnosno Plata pravde u Beogradu i mnogi drugi.

Kao što sam naveo mnogo toga se uradilo u prethodnom periodu, ostvarili su se preduslovi za postojanje i unapređenje i pravednije i pravičnije Srbije i za građane Republike Srbije takođe jako važno, podsetiti na dve ključne stvar. To je da je Vlada Republike Srbije usvojili revidirani akcioni plan za Poglavlje 23. u procesu pristupanja EU i druga stvar, doneta je Strategija razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine. Razvoj pravosuđa je Strategijom definisan kao jedna od ključnih strateških prioriteta Republike Srbije kako bi se obezbedila vladavina prava i povećanje pravne sigurnosti.

Kada je pitanju Strategija razvoja pravosuđa za period od 2020. do 2025. godine postoji pet prioriteta, a to su: dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, dalje jačanje integriteta nosioca pravosudnih funkcija, dalje podizanje kapaciteta i kvaliteta pravosudnog sistema jačanjem stručnosti i osposobljenosti nosilaca funkcija i drugih zaposlenih u pravosuđu, dalje podizanje nivoa efikasnosti pravosudnog sistema, podizanje stepena poverenja javnosti u rad pravosuđa kroz dostupnost i transparentnost rada institucija.

Ipak, postoje određena dešavanja, i verujem da nisam jedini od pripadnika i predstavnika Srpske napredne stranke koji dobija pozive uznemirenih građana, i to ne sad u poslednje vreme, nego su to neke stvari koje se dešavaju kontinuirano.

Nekako se čini da smo navikli na to postoje određene pretnje u ovom sistemu, da se pojedincima crtaju mete, a ja postavljam pitanje – kako možemo da se naviknemo na pretnje? Kako možemo da se naviknemo na pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću i određenim ljudima kojima se crtaju mete samo iz razloga što su u srodstvu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem?

Ovim putem ja apelujem na tužilaštvo i sudstvo da svoj posao rade po savesti i po sili zakona, a novim sudijama da budu hrabri i istrajni, da rade u skladu sa interesima Republike Srbije i u ime naroda, da im svaki građanin bude jednak.

Podsetiću ih samo na primenu principa podele vlasti koja podrazumeva postojanje nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog, stručnog i efikasnog pravosuđa.

U danu za glasanje ću podržati ovaj predlog i ujedno pozivam koleginice i kolege narode poslanike da učine isto.

Zahvaljujem.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.03.2021.

Uvaženi predsedavajući, potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na današnjem dnevnom redu se nalazi Sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije koji se odnosi na infrastrukturu u kulturi.

Prethodne koleginice i kolege narodni poslanici su dosta pričali o tome, tako da ću ja da se trudim da moj govor bude što sažetiji, da bi ostale koleginice i kolege imale vremena da kažu nešto na ovu temu.

Vlada Republike Srbije je pokazala i dokazala da prepoznaje značaj kulture. Premijerka Ana Brnabić je i ovde pred nama u svom ekspozeu iznela da bez kulture nema jake države.

Ja ću podsetiti na jedan od pet principa SNS koji kaže – orijentacija srpskog društva i politike ka budućnosti, koje je zasnovano na negovanju svesti o prošlosti i kulturi, tradicije i srpskom identitetu.

Vi ste, ministre Udovičiću, jutros pričali o okvirnom sporazumu i naveli ste određene infrastrukturne projekte i podprojekte koji treba da budu podržani. Ja ću navesti samo neke, oni se nalaze u gradu Beogradu, a to su Narodno pozorište u Beogradu i Muzej Jugoslavije u Beogradu. Naravno, ne treba zanemariti ni ostale projekte koji se nalaze po celoj Srbiji. Interesantno je možda pomenuti digitalizaciju 11 centara kulture.

Za narod Republike Srbije je jako važno da podsetimo na to da su u prethodnom periodu, dakle u periodu vladavine SNS, obnovljeni Narodni muzej u Beogradu, kao i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Ono što mnogi nisu uspeli da urade, a možda nisu ni hteli, mi smo uspeli da uradimo i sada je važno da nastavimo da idemo u istom smeru.

Jutros je kolega narodni poslanik Stefan Srbljanović, koji je danas bio ovlašćeni predlagač ispred poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ rekao da se na ovaj način dodatno razvija i kulturni turizam u Srbiji, omogućava se šira dostupnost kulture, a zatim i otvaranje novih radnih mesta, kako je to naveo naš kolega narodni poslanik Aleksandar Marković.

Smatram da će usvajanje ovog okvirnog sporazuma dodatno doprineti unapređenju kulture u Republici Srbiji, ali i indirektno turizma, otvaranju radnih mesta, dakle i ekonomije itd. i zbog svega navedenog, u danu za glasanje ću glasati za ovaj predlog. Ujedno pozivam koleginice i kolege, narodne poslanike i narodne poslanice da takođe, svojim glasom podrže ovaj predlog. Živela Srbija. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 24.02.2021.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pravljenje okruženja u kome svi možemo da napredujemo je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Jedan od sporazuma koji je danas ovde pred nama jeste i sporazum sa Severnom Makedonijom, a o bilateralnim odnosima sa Severnom Makedonijom je pričao i ministar Selaković.

On je tom prilikom rekao da su odnosi na izuzetno visokom nivou, da su susreti na nivou predsednika države, predsednika Vlade, ali i na nivou ministara spoljnih poslova, što govori o dobrim dobrosusedskim odnosima između naše dve države.

Odnosi naše dve države su sazdani na pet principa, odnosno pet smernica koje su definisane prilikom sastanka između Aleksandra Vučića i premijera Zaeva. Oni kažu ovako: pod jedan – spremnost obe države da sva otvorena pitanja rešavamo kroz dijalog, unapređenje prijateljskih odnosa naroda, građana dve države, unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje, intenziviranje međusobne komunikacije na najvišem nivou i međusobna podrška na ekonomskom putu i jačanje dobrosusedskih odnosa koji doprinose stabilnosti čitavog regiona.

Za građane Republike Srbije je od izuzetnog značaja i važno je ponoviti to da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije imaju nekoliko sporazuma o saradnji, tačnije više sporazuma koji su zaključeni u različitim oblastima, a to su oblast borbe protiv organizovanog kriminala i regularnih migracija, readmisije, vozačkih dozvola, kao i u oblasti unutrašnjih kontrola.

Valja pomenuti i podsetiti i na donacije vakcine, koje je predsednik Vučić dao, odnosno poklonio u ime svih nas Severnoj Makedoniji, zato što to pokazuje te naše dobre dobrosusedske odnose i nameru, dobru nameru Republike Srbije prema Severnoj Makedoniji i koleginica Dušica Stojković je pomenula „mini Šengen“, važnost „mini Šengena“ ne samo u tom smislu ekonomskog jačanja, nego i dalje.

Sam sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije je potpisan u Skoplju, 16. decembra 2019. godine i on će doprineti afirmaciji bilateralne saradnje između naše dve države. Omogućiće se unapređenje sistemskih resursa za suzbijanje trgovine ljudima, a cilj ovog sporazuma jeste inkorporiranje njegove sadržine u pravni sistem Republike Srbije što dalje doprinosi naravno koordinaciji nacionalnih aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima.

Na samom početku izlaganja sam pomenuo borbu, odnosno neophodnost pravljenja okruženja u kom svi možemo da napredujemo i to smatram da je jako važno i verujem da mi niko neće zameriti što ću se osvrnuti na trenutnu političku situaciju u Republici Srbiji i u regionu, s obzirom na to da je ona svakako u velikoj vezi i od značaja čak i sa današnjim tačkama dnevnog reda.

Naime, juče je održana sednice predsedništva SNS i na njoj je analizirano sve ono što smo dobili kao činjenicu da narod, odnosno šta građani, šta narod misli o nama. Građanima naravno dugujemo veliku zahvalnost na njihovoj podršci, jer zna narod ko je ozbiljan i ko je sposoban da donosi promene i da rešava probleme.

Međutim, podrška neće trajati ni jedan jedini dan ukoliko mi ne budemo bili spremni i odlučni da nastavimo da radimo na sebi, da radimo još napornije, još ozbiljnije, još marljivije i da se borimo i da građanima pokažemo da želimo da se borimo za napredak Republike Srbije.

Kako i sam predsednik, Aleksandar Vučić kaže o ovim drugima, o našim političkim neistomišljenicima, ne moramo ništa ni da kažemo, jer mnogo više govori to što oni pričaju sami o sebi, to što oni generalno pričaju nego što bismo mi ikada mogli da pričamo. Mi moramo sebe da menjamo i da budemo još bolji.

U skladu sa tim, mi smo ove nedelje otvorili na teritoriji gradske opštine Voždovac i Kancelariju za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima. Ovo je od izuzetnog značaja za građane sa Voždovca zato što je ovo prvi put istoriji Voždovca, prema mojim saznanjima, da će građani Voždovca, ali i narodni poslanici imati priliku da međusobno komuniciraju i u prostorijama gradske opštine Voždovac.

Svako od nas u svom domenu mora da pruži maksimum. Znam koliko se pojedine koleginice i kolege, narodni poslanici trude i da su u stalnoj komunikaciji sa građanima. Znam i koliko našim građanima, sugrađanima, komšijama znači kada mogu da nas pozovu bilo kog dana, bilo da je to radni dan ili vikend.

Vi ste, ministre Vulin, rekli da je Aleksandar Vučić jedini slobodni lider na Balkanu. Saglasićete se sa mnom, siguran sam kao ostale koleginice i kolege, narodni poslanici, kada kažem da je to apsolutna istina, ali je i da nama, da svi zajedno i svim snagama radimo na tome da omogućimo da od Srbije pravimo bolje mesto za život. Zahvaljujem.