Odbor za kulturu i informisanje

Saziv: Aktuelni saziv

Predsednik: Sandra Božić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3200-621

"Odbor za kulturu i informisanje razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- razvoja kulture i umetničkog stvaralaštva;

- zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine;

- književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva;

- likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna;

- filmskog stvaralaštva i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija;

- bibliotečke, izdavačke, kinematografske i muzičko-scenske delatnosti;

- zadužbina, fondacija i fondova;

- javnog informisanja.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 60. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Marko Atlagić
Srpska napredna stranka
Član
Olivera Nedeljković
Pokret snaga Srbije - BK
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Ivana Popović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Čotrić
Srpski pokret obnove
Član
Marija Todorović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zoran Tomić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ljubomir Marić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nataša Mihailović Vacić
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Samira Ćosović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Vuk Mirčetić
Srpska napredna stranka
Član
Ivan Ribać
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milica Obradović
Srpska napredna stranka
Član
Milica Dačić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Lav-Grigorije Pajkić
Srpska napredna stranka
Član
Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik predsednika

Mira Petrović
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Član
Aleksandar Jovanović
Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zamenik

Milena Popović
Srpska napredna stranka
Član
Predrag Rajić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Justina Pupin Košćal
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Ivan Tasovac
Član
Nebojša Bakarec
Demokratska stranka Srbije
Srpska napredna stranka
Zamenik

Miloš Terzić
Srpska napredna stranka
Član
Bojan Torbica
Pokret socijalista
Zamenik

Željko Tomić
Srpska napredna stranka
Član
Mina Kitanović
Srpski patriotski savez - SPAS
Srpska napredna stranka
Zamenik

Rozalija Ekres
Savez vojvođanskih Mađara
Član
Akoš Ujhelji
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:34