SANDRA BOŽIĆ

Srpska napredna stranka

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Sandra Božić bila je narodna poslanica u dva saziva do sada. Prvi put je izabrana za narodnu poslanicu u 11. sazivu, od 2016. do 2020, i drugi put u 12. sazivu, od 2020. do 2022. godine.

U 11 sazivu bila je članica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za prava deteta, zamenica člana Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Takođe je obavljala funkciju zamenika člana u Delegaciji u Parlamentarnoj dimenziji Centralno-evropske inicijative.

U 12. sazivu bila zamenica predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, predsednica Odbora za kulturu i informisanje, članica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, i zamenica člana Odbora za kontrolu službi bezbednosti.

Tokom 12 saziva u plenumu se obratila ukupno 39 puta, u postavljanju poslaničkih pitanja Vladi Srbije nije učestvovala nijednom, a u traženju obaveštenja i objašnjenja jednom. Na redovnim zasedanjima u Skupštini je provela 564 sata, učestvovala u glasanju o 362 akta i svaki put je glasala “Za”.

U 13. sazivu izabrana je za narodnu poslanicu kao 21. na listi ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu je potpredsednica Narodne skupštine. Deo je poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve. Predsednica je Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, i članica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Takođe, potpredsednica je Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i šefica Delegacije u Parlamentarnoj skupštini OEBS.

BIOGRAFIJA

Rođena je 15. oktobra 1979. godine u Pančevu. Po zanimanju je diplomirana politikološkinja za međunarodne odnose.

Od 2008. do 2015. godine radila je u privatnom sektoru u oblasti energetike, gde je obavljala posao menadžera prodaje i marketinga, a kasnije i savetničke poslove.

Od marta 2015. do marta 2018. obavljala je dužnost direktora pančevačkog JKP „Grejanje“.

Poseduje sertifikat Internog proverivača prema ISO 14001:2015. kao i sertifikat za finansijsko, pravno i budžetsko poslovanje privrednih društava, budžetskih korisnika i javnih preduzeća.

2022. godine izabrana je za članicu Odbora direktora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.
Poslednji put ažurirano: 06.09.2022, 11:39

Osnovne informacije

Statistika

  • 39
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta posebna sednica , 29.12.2021.

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ukazujem na povredu Poslovnika član 132. Vi ste imali dužnost da ukažete našim gostima koji danas podnose izveštaje da red na ovoj sednici podrazumeva da sedite za svojim mestom i slušate onoga ko je ovlašćen predstavnik, u ovom slučaju gospodin Hadži Milorad Stošić, a ne da ćaskate, pretpostavljam po bilo kojoj osnovi sa predsedavajućim.

Te vas molim da ubuduće opomenete naše učesnike današnje debate da se izveštaji tiču njihovog rada. Ukoliko im to nije važno i ukoliko ne poštuju Poslovnik, da barem ispoštuju građane koji ovaj prenos prate.

Hvala.

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.12.2021.

Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče gospodine Orliću.

Odbor za kulturu i informisanje je formalno-pravno i predlagač ovih akata po Zakonu o elektronskim medijima. Ukratko ću vas, zarad naših gledalaca, građana koji sigurno prate… Kad god se pomene situacija i problemi ili čak i ovako redovan izbor članova REM-a, to je uvek jedna tema koja nas dovede do određenih diskusija i rasprava, pa čisto da napravim jedan mali uvod koji bi pojasnio i dao neke osnovne podatke, kao što je da je Zakonom o elektronskim medijima koji je donet 2014. godine osnovano Regulatorno telo za elektronske medije koje ima devet članova. Mi smo od prošle godine, od decembra, izabrali četiri člana. Zaista se trudimo maksimalno, i to je praksa koja se mora nastaviti i u buduće da u onim rokovima koji su zakonom propisani, a propisani su tako da vi ne možete imati zastoj u radu Saveta REM-a, na vreme birate, odnosno vršite izbor članova REM-a.

U ovom slučaju biramo dva člana za Savet REM-a. Na jednoj listi kandidata za člana Saveta REM-a se nalaze dva predstavnika koja predstavljaju udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanje i zaštita dece. Druga lista na kojoj se takođe nalaze dva kandidata predstavljaju univerziteti koji su akreditovani u Republici Srbiji.

Dakle, s obzirom da nam je jako važno da, kao jedan od osnovnih zadataka REM-a, unapređenje kvaliteta raznovrsnosti usluga elektronskih medija, očuvanje i zaštita razvoja slobode mišljenja itd, izuzetno nam je važno da se u ovom slučaju članovi REM-a izaberu u roku i na vreme. Na kraju krajeva, na to smo se i obavezali zakonom pre svega, ali u kontekstu međustranačkog dijaloga koji je vođen, iako ovo nije bio jedan od uslova, ali svakako se trudimo, s obzirom da je rad REM-a uvek bio jedna od, da kažem, tema oko koje smo najviše i najžešće vodili diskusije sa tzv. opozicijom. Zaista se trudimo i kao Odbor da na vreme reagujemo i da u skladu sa zakonom izaberemo odgovarajuće kandidate.

Pre prelaska na detaljnije obrazlaganje, podsetila bih vas samo oko proceduralnih stvari koje je Odbor učinio u sklopu izbora, odnosno konkursa za dva člana Saveta REM-a. Mislim da nam je to svakako jedna od bitnijih stvari koje moramo napomenuti, s obzirom da je procedura u ovom slučaju, ne u ovom, nego i u svakom drugom kada imate konkurs u Narodnoj skupštini, odnosno kada se on sprovodi pod okriljem pojedinih odbora, u ovom slučaju Odbora za kulturu i informisanje, moja obaveza je da u izveštaju Odbora navedem i podnesem tačno način na koji smo došli do četiri kandidata koji će biti danas, odnosno sutra u danu za glasanje predloženi narodnim poslanicima kao opcija za popunjavanje ovih mesta.

Kao što sam rekla, od decembra prošle godine izabrali smo četiri člana Saveta REM-a. Odbor za kulturu i informisanje objavio je čak šest javnih poziva za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta REM-a, što govori u prilog činjenici o efikasnom i predanom radu Odbora o kojem sam govorila, kao i o poštovanju zakonskih propisa i rokova.

Odbor je na 27. sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 26. oktobra 2021. godine, doneo odluku o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta REM-a koje predlažu udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece. Nakon objavljivanja javnog poziva, kao i sprovedenog postupka za izbor kandidata za člana Saveta, na sednici održanoj 30. novembra obavili smo razgovor sa kandidatima koji je bio prilično iscrpan, koji je praktično nama poslužio kako bismo se uverili zaista u namere kandidata da ovaj posao, koji je od izuzetne važnosti, posebno u narednom periodu koji označavamo kao predizborni, izborni, na tim mestima da imamo ljude koji iskreno žele da se založe za slobodu mišljenja, za slobodu govora, za ravnomerno, na kraju krajeva, što nam je najvažnije, poštovanje svih zakonskih procedura koje uređuju javni prostor i rad elektronskih medija.

Dakle, kandidati sa kojima smo razgovarali su Radoje Kujović i Zoran Mirosavljević koje je predložilo 23 udruženja. Oni su obrazložili svoje biografije i iskreno mislim da će zadatak narodnih poslanika biti težak, s obzirom da imamo dve bogate biografije dva čoveka koji zaslužuju podjednako da se nađu u tom Savetu. Pretpostavljam da će poslanici po biografiji i po onome što smo mi zaključili, iz Izveštaja Odbora, sutra moći između četiri da izaberu ipak samo dva.

Takođe, želim da vam predočim da smo istovetnu proceduru ispoštovali i u drugom raspisanom konkursu, s tim što se to nije odigravalo u isto vreme, u istim vremenskim rokovima, tako da je ta jedna sednica održana 17. novembra, a 7. decembra smo obavili razgovor sa kandidatima. Kandidate su predložili po redosledu sledeći univerziteti: Univerzitet Megatrend, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Kragujevcu, a predloženi kandidati za člana Saveta regulatora su prof. dr Vesna Baltezarević i dr Nemanja Tasić. Dakle, 14. decembra smo obavili razgovor sa njima. Takođe, napominjem da ćemo i tu imati veliku dilemu, s obzirom da pričamo i govorimo o dva velika profesionalca iz oblasti iz kojih dolaze, za koga da se odlučimo.

Predlažem narodnim poslanicima i molim da razmotre biografije vrlo ozbiljno i da sutra donesemo izuzetno važnu odluku, s obzirom da su ovo dve oblasti iz kojih ovi stručni ljudi dolaze, ali svakako da će neke nijanse u njihovim biografijama i radnom iskustvu odlučiti o tome kome će dati poverenje za dalje obavljanje dužnosti kao člana Saveta REM-a.

Sve ovo što sam upravo rekla govori u prilog tome da se mi ovde zalažemo svi zajedno, kompletno zaista, za jedan dijalog. Posebno mogu to da kažem u ime poslaničke grupe kojoj pripadam "Aleksandar Vučić – Za našu decu", stranke kojoj pripadam, SNS, da je nama dijalog najvažniji, da dijalog i ovo jeste mesto u kojem moramo i trebalo bi da govorimo o svim zajedničkim pitanjima.

Međutim, postoje one drugi koji misle da se dijalog vodi na ulici i ti drugi znaju da budu bučni prilično i znaju da, i to rade već neko vreme, da zavaravaju građane čak i o ovakvim pitanjima kao što je članstvo, odnosno kada ste predloženi za deo Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Dakle, sve je danas u javnom prostoru postao predmet jednog, mogu slobodno da kažem, spinovanja dela opozicije kojem pripadaju Dragan Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić i ostali pripadnici bivšeg režima za koje znamo i te kako dobro. Dvanaest godina smo imali priliku da gledamo šta to znači odgovornost, odnosno moram biti preciznija - ne odgovornost u vršenju vlasti.

Tako da, imamo priliku da i ovo pitanje, kažem, izbora kandidata slušamo kao nešto što nije objektivno, kao nešto što mi ovde biramo po partijskoj pripadnosti itd. Ja moram da napomenem da niko od ovih ljudi apsolutno nema nikakvu vezu ni sa SNS, ni sa SPS, ni sa JS, ni sa SDPS. Znači, apsolutno su ljudi profesionalci i stručni u svom radu i svom poslu i od njih podjednako revnosno očekujemo da nezavisno nastupaju i u radu Saveta regulatornog tela za elektronske medije.

Mislim da je ta objektivnost nešto što nam je najpotrebnije u budućem periodu, za koji znamo da će biti i te kako zanimljiv, upravo ovom telu pre svega, kažem, napomenula sam, jer imamo ispred nas 3. aprila izbore, a videli smo da upravo ovi koje sam spomenula na čelu sa Draganom Đilasom znaju i te kako da izigravaju, pokušavaju da izigraju Zakon o elektronskim medijima i da svoje aktivnosti koje se tiču izborne kampanje sakriju iza nekakvih nevladinih organizacija itd.

Ono što je sasvim sigurno, a čini mi se da je najbolnije upravo ovima iz dela bivše opozicije, odnosno tajkunskog režima koji sam napomenula, jeste upravo ono što su rezultati, rezultati SNS, rezultati koje Aleksandar Vučić na čelu ove države zaista u nekom prethodnom periodu u kojem se mi nalazimo i odgovorni smo za vršenje vlasti su, čini mi se, za njih nikada nešto što nikada neće moći ni da sanjaju. Pretpostavljam, imali su period u kojem su mogli upravo da postignu bilo šta od ovih rezultata.

Nažalost, nisu uspeli, nažalost građane Republike Srbije, ništa drugo osim da napune svoje lične džepove, da opljačkaju sve što bi im se našlo pod rukom i da devastiraju Republiku Srbiju u potpunosti.

Ono što mi danas činimo, ono na šta se mi danas pozivamo, pre svega predsednik Aleksandar Vučić, jeste upravo odgovornost, odgovornost u vršenju vlasti, odgovornost u tome da budete među ljudima, da shvatite da ste ovde za njih. I ta odgovornost nas je dovela upravo i do ovog rezultata, rezultata koji je izvršio "Faktor plus" i pitanje na koje smo dobili jedan vrlo jasan odgovor glasi – za koga biste glasali kada bi se parlamentarni izbori održali u nedelju?

Dakle, po istraživanju "Faktor plusa" sa 57% poverenje bi dobila lista SNS i Aleksandra Vučića i to nije nešto što je za nas novina, niti iznenađenje. Mi vrlo dobro znamo da je raspoloženje zaista građana Srbije uvek usmereno i dato onima koji vlast vrše odgovorno, a to smo dokazali nekoliko puta. Posebno, ne nekoliko, nego dokazujemo sve ove godine, posebno je to dokazao predsednik Aleksandar Vučić u najtežim momentima za Republiku Srbiju.

Videli ste da su čak i pitanja koja se tiču ekologije po kojima se lešinari, jer su tu najtananija osećanja svih nas, jer svako od nas i te kako mu je važno da udiše čist vazduh, da njegova deca piju zdravu vodu, da jedu zdravu hranu itd, dakle to su ona lična osećanja koje svaki građanin u Republici Srbiji ima i ona se ne dele na one osećaje koje ima političar, a neko drugi nema.

Tako da, ta floskula i narativ koji se nabacuje SNS, a govori u prilog tome da mi političari verovatno imamo neku drugu, posebno SNS, rezervnu državu kojoj pripadamo, u koju ćemo otići, gde cvetaju ruže, maslačak i gde je kiseonik verovatno jedina stvar koja ne brine.

Tako da, moramo reći da sve ono sa čime smo se u prošlosti suočili, svi problemi, sve muke građane Republike Srbije, interesuje upravo SNS, predsednika Aleksandra Vučića.

Svaki put smo dokazali da kada je bilo najteže, kada je bilo teško, usled krize ekonomske, upravo zahvaljujući Draganu Đilasu, Mariniki Tepić, Borisu Tadiću, Borku Stefanoviću, Vuku Jeremiću koji su ovu državu ostavili potpuno devastiranu, zakatančenih fabrika, dokazali smo da kada se nađemo u takvom problemu, oni koji su naši saveznici, koji su naši partneri, zbog kojih sve ovo radimo, sve rezultate koje smo postigli, postigli smo sa građanima zajedno ruku pod ruku. To je ono što ćemo i u budućem vremenu raditi.

Na koji način ćemo se voditi politikom? To je ona politika koju ste videli da je predsednik Aleksandar Vučić praktično pokazao otišavši u Gornje Nedeljice. Dakle, otišao je među ljude, obične građane i pitao ih šta su njihovi problemi. To je ono kako ćemo mi rešavati sve buduće probleme na koje budemo nailazili, jer sasvim je normalno, posebno u post-kovid eri, da kažem, to je nešto što nas čeka i što čini mi se da u punoj meri nismo ni svesni koliko će posledica ostaviti na svako društvo, ne samo u Srbiji, nego čitavoj zemaljskoj kugli, od ekonomskih, pa do svih drugih aspekata društvenog života koji će post-kovid krizom biti zahvaćeni.

Mi se i te kako u koštac hvatamo sa svakim. Izborili smo se sa fiskalnom konsolidacijom. Tada smo zatražili od penzionera da nam veruju, tada smo od njih napravili naše partnere, tada smo uspeli da zemlju oporavimo, ali onako kako jedino znamo sa građanima, onako kako jedino znamo da razumemo građane, da radimo u njihovu korist i za njihove potrebe.

Tako smo se vrlo brzo nakon toga susreli sa drugim problemima i svaki problem nije bio stavljen pod tepih, nego smo vrlo jasno govorili šta su ti problemi i tražili upravo politikom odgovornosti od tih građana, tražili smo zajednička rešenja.

To ćemo uraditi kada ovi sa ulica koji ekološke proteste praktično koriste u političke svrhe, jer upravo ti, a videli ste i Dragana Đilasa i Mariniku Tepić na ulici, kada su kao tzv. "vajni građani" bili zabrinuti za ekologiju. A videli smo, evo moram i ovom prilikom da kažem, moj dragi uvaženi kolega koji predsedava u ovom trenutku je sinoć vrlo jasno pokazao i razotkrio lažne ekologe tako što je onog, ne mogu, imam problem da se setim čovekovog imena i prezimena jer se uvek predstavlja kao neki "Đutavi, Ćuta", već prosto ne mogu da mu se setim svaki put imena pošto očigledno se čovek služi samo nadimkom, ne znam šta je problem sakriti svoje ime i svoje prezime.

Upravo smo imali priliku sinoć da vidimo na koji način je gospodin Orlić sa argumentima, istinom, razotkrio apsolutno svaki motiv i svaku laž koju je taj "Ćuta" imao, prilično nervozno sinoć, čini mi se, priliku da na RTS gde vlada, da li je tako, živimo u eri kada govorimo o ovom međustranačkom dijalogu koji se vodio upravo ovde pod pokroviteljstvom Narodne skupštine i sa evropskim zvaničnicima, odnosno parlamentarcima, kada govorimo o dijalogu, kada govorimo o mogućnostima da se bukvalno od ovog dela opozicije očekuje da ih neko za ruku uvuče na Skupštinu i stavi ovde, verovatno preko puta nas, kao političke oponente, dakle govorimo o svemu sem o medijskom mraku.

E, u tom medijskom mraku gde jedan "Ćuta" koji nema apsolutno ničiju podršku, možda čak ni onu kod svoje kuće, ima pravo da na Javnom servisu govori, laže o nekakvim ekološkim problemima.

Mi smo svesni da sasvim sigurno Srbija nije oslobođena pitanja koja se tiču zaštite životne sredine. Isto tako smo sigurni da se na tim pitanjima, koja god da postoje, radi, na isti onaj način na koji smo radili kada smo pokušavali zemlju da spasimo ekonomske provalije, na isti taj način sa punom odgovornošću radiće se i na svim pitanjima koja se tiču zaštite životne sredine.

To vam sa ovog mesta tvrdim odgovorno, znajući i te kako kakve smo rezultate ostavili Republici Srbiji, iz kakve države, devastirane, potpuno upropaštene, sa preko 400 hiljada ljudi koji su ostavljeni bez svoje budućnosti, bez budućnosti svoje dece, uspeli smo da napravimo zaista jednu zemlju za primer u kojoj je samo predsednik Aleksandar Vučić uspeo sam da otvori preko 200 fabrika.

Dakle, ja sam sada završila sastanak sa turskim kolegama iz turskog parlamenta gde je još jedna dobra vest za građane Srbije, u vidu još jedne turske investicije, koja stiže u Srbiju.

Dakle, tu se vidi potpuno jedna posvećenost Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i naša ovde, naša uloga nije zanemarljiva u ovom parlamentu u kojem zaista svi zajedno se trudimo da dođemo do onoga što je najbitnije za nas, a to je dobrobit građana, a svi oni koji bi da lešinare po osećanjima, kao što je osećanje i zabrinutost za životnu sredinu, poručujemo da ćemo se podjednako boriti i sa svim onim problemima koje smo nasledili iz njihove vlasti, sa kojima smo se izborili. I ovo je situacija, sa ekološkim problemima, koju sasvim sigurno nismo nasledili u poslednjih 10 godina, to su problemi koje niko nije rešavao decenijama.

Srpska napredna stranka je upravo ta, Aleksandar Vučić je taj koji će stati na crtu i ovoj vrsti problema. Podsetiću vas da je Klaster 4. otvoren, što znači da će Republika Srbija, u budućnosti sve svoje regulative koje se tiču ekologije morati da uskladi sa zakonima EU. To je još jedan garant da ćemo mi u budućnosti sa ekološkim problemima i pitanjima da se uhvatimo u koštac na način na koji se i Irena Vujović na dnevnom nivou, bori sa tim. Podsetiću vas da je to, čini mi se, jedna od prvih ministarki koja je obišla Srbiju, uzduž i popreko. Od Potpećkog jezera pa na dalje videli ste sve rezultate koje svakodnevno isporučuje građanima Srbije kako bi dokazala, pokazala da je zaista briga za zaštitu životne sredine nešto što je opredeljenje trajno, SNS i Vlade Republike Srbije, a to smo mogli i da vidimo posle glavnog odbora SNS kada ste imali priliku da vidite i nova načela SNS u kojoj zaštita životne sredine sasvim sigurno ulazi u jedan od prioriteta.

Dakle, sve što radimo danas sa ovog mesta, sve što radi Republika Srbija, Vlada Republike Srbije, sve što radi predsednik Aleksandar Vučić upravo ima za interes samo jedno, a to je briga za dobrobit građana Republike Srbije i u budućnosti nastavićemo istim tempom i nastavićemo da gradimo Srbiju i da paradigmu koja je za Srbiju nekada važila, a da je jedino uspešna u sportu i da je apsolutno devastirana zemlja, u kojoj praktično ekonomski ili bilo koje socijalne budućnosti nema, tu paradigmu smo uspeli da promenimo i Srbija je sada poznata, verujte mi, svuda u svetu, a i ovde dolaze dosta zvaničnika, imamo priliku da čujemo to iz prve ruke, Srbija je prepoznata po ekonomskom uspehu, Srbija je prepoznata po predsedniku koji vodi računa o građanima, o interesima građana Republike Srbije i koji se bori za ovu Srbiju svakoga dana. Hvala vam.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

Zahvaljujem predsednice Gojković.

Poštovani članovi Vlade, poštovana predsednice Vlade, biću vrlo kratka. Moje današnje pitanje je upućeno predsednici Vlade, gospođi Ani Brnabić.

Svesni smo toga da je digitalizacija postala svakodnevna tema u Srbiji, što ranije, složićete se, nije bio slučaj i građani imaju sve više poverenja u digitalizaciju i njene prednosti. Na taj način smo počeli, kako ste i sami rekli, da trčimo u korak i mnogo naprednijim zemljama sveta, pa s obzirom da je sutra, kako ste rekli maločas, tačno dve godine od kada ste ovde u parlamentu pred narodnim poslanicima izlagali ekspoze u kome ste kao jedne od glavnih prioriteta upravo ukazali u radu Vladu na digitalizaciju obrazovanjem, da li mogu da vas zamolim samo da nam ukratko kažete šta je konkretno na ovo dva polja urađeno do danas? Zahvaljujem.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.12.2020.

Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačić.

Moje današnje poslaničko pitanje se odnosi na Regulatorno telo za elektronske medije, odnosno REM.

Dosta je mojih kolega i u prethodnim raspravama ovde u plenumu postavljalo pitanja REM-u i čini mi se da je to sve negde ostalo u ovoj sali, a da nigde van ove sale, odnosno tamo gde je trebalo da dobijemo odgovore, te odgovore nismo čuli.

Moje današnje vreme je prilično ograničeno, ali ja ću se potruditi s obzirom da je ovo vrlo ozbiljna tema koja zahteva od REM-a zaista vrlo precizne odgovore, pokušaću da budem što kraća i da nekako obuhvatim sve ono što sam imala u planu danas.

Dakle, smatrajući pre svega da je uloga REM-a, da u okviru svoje nadležnosti, svoje zakonske nadležnosti štiti zakone Republike Srbije u domenu elektronskih medija i kao drugo i kao prevashodno interes građana Republike Srbije, postavljam pitanja koja su zaista od ključnog značaja za naš dalji odnos prema ovom telu ovde u plenumu i našoj raspravi koja će svakako biti i u toku ove sednice posvećena REM-u.

Pre svega, postavila bih pitanje, da li N1, Sport klub i Nova S imaju dozvole REM-a i da li plaćaju nadoknadu regulatoru?

Da li se N1, Sport klub i Nova S emituju u inostranstvu i gde? Da li je to Luksemburg ili Slovenija? Ako se emituju, da li se ti isti nepromenjeni sadržaji reemituju u kablovskim mrežama u Srbiji ili se u Srbiji naknadno prekrajaju i razlikuju od svog izvornog emitovanja?

Da li je REM do sada tražio od operatora SBB-a, nad kojim po zakonu svakako vrši nadzor, da sankcioniše i iz mreže isključi one kanale koji zakone Republike Srbije krše?

Da li su ove tvrdnje u izveštaju REM-a o tome gde i odakle se emituju ove tri televizije, gde im je master i da li na njima ima srpskih reklama, što je jako važno, na osnovu ličnog uvida nadležnih REM-a ili je to utvrđeno tako što „Junajted grupa“ samo predala svoj izveštaj?

Takođe tražim da REM saopšti precizne podatke koliko je država oštećena zbog toga što dvadesetak kanala „Junajted grupe“ od 2014. godine po našim saznanjima ne plaća pretplatu.

Ovo su ključna pitanja na osnovu kojih mi zaista želimo ovde u plenumu Republike Srbije da razmotrimo i kao kontrolno telo da li REM radi ono što po zakonu mu pripada i da li vrši kontrolu na način na koji zakon nalaže.

Međutim, s obzirom da smo i pre ovoga imali jednu vrlo, da kažem, ključnu tačku koja se tiče izborne kampanje, a vezuje se za emitovane spotove na televiziji N1 i Nova S, s obzirom da je prilično dosta vremena prošlo od tada, ja bih postavila još jedno pitanje koje se upravo tiče emitovanja tih spotova.

S obzirom da ih je REM zabranio, podsetiću vas da su spotovi glasili, odnosno poruka koju su nosili – jedini način da ne glasaš za Vučića je da ne glasaš. Četiristo dva puta su oni emitovani na kanalima N1 i Nova S. Ovde možete videti tačno jedan pregled koji je izuzetno u grafikonima prikazan i razumljiv. Dakle, bojkot spot je emitovan 402 puta, dok je SNS svoje spotove emitovala na ovoj televiziji samo 28, ostatak UDS, Šapić 20 i 15.

Ono što je takođe zanimljivo, čime bi trebalo da se pozabavi Agencija za sprečavanje korupcije je na koji način su ovi spotovi plaćeni i kako, s obzirom da znamo da nisu plaćeni od strane političke stranke, već da ih je platilo pravno lice, odnosno privatna kompanija, ali da su kasnije ipak spotovi i posle zabrane i skidanja iz programa, da su ipak završili na „jutjub kanalu“ Stranke sloboda i pravda i da je svakako Agencija naložila upravo ovoj stranci da ove spotove mora prijaviti u okviru svojih redovnih i predizbornih aktivnosti, odnosno izbornih aktivnosti.

Pitanje za REM, s obzirom da su samo zabranili spot, šta je drugo što su preduzeli? Da li su određene radnje uputili ovim televizijama? Na koji način su ih i da li su ih sankcionisali? Svakako da je jako bitno da li je još bilo ovakvih skrivenih političkih poruka političkih partija u sred izborne kampanje na ovim televizijama? Do tih saznanja, niti bilo čega drugog od REM-a nismo imali ni jednu vrstu odgovora.

Takođe, pored ove cene koja je velika u razlici u plaćanju od strane političkih partija, da bismo sagledali razmere ove jasne malverzacije i lopovluka, takođe molim da nam se ovaj strahovito visok, milionski broj sasvim sigurno u evrima neplaćenog poreza ovih televizija za koje evidentno znamo da, s obzirom da se vode kao prekogranični kanali, ne plaćaju porez Srbiji, da nam se jasno kaže koliko je to neplaćenog poreza Srbiji i za koliko je to, kažem, visok milionski iznos mogao da obezbedi bolnica, respiratora, vakcina i zaštitne opreme koju su upravo na ovaj način oteti od građana Republike Srbije i dokle će REM dozvoljavati da ove dve televizije posluju u de fakto sivoj zoni?

Još jednu stvar, biću vrlo kratka. S obzirom da se pojedini članovi REM-a pojavljuju nesmetano na ovim televizijama i na taj način i de fakto priznaju, zapravo, legalno postojanje i proizvodnju programa ove dve televizije N1 i Nova S, s obzirom da je jedna od njih Judita Popović koja je ovde, upravo u ovoj sali, od strane većine SNS izabrana, a koja je taj isti saziv nazvala Maped šoom, meni je jako drago što sam čula takve reči, bez obzira što su one uvredljive izuzetno za poslanike Narodne skupštine i ne odgovaraju uopšte nekome ko se bavi na ovaj način javnim poslom. Izuzetno mi je drago što sam to čula, jer na ovaj način, zapravo, te reči Judite Popović dokazuju da, bez obzira što se članovi REM-a biraju u plenumu u Narodnoj skupštini, REM je nezavisno političko telo koje deluje sasvim, sasvim po zakonu, ali je vrlo važno da li je, s obzirom da nije zavisno od vlasti, sasvim evidentno i postavlja se pitanje da li je ipak zavisno od opozicije? Hvala.

Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

Zahvaljujem predsednice Gojković.

Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, moje današnje pitanje upućujem, pre svega rektorki Beogradskog univerziteta, Ivanki Popović, ali s obzirom na predmet mog interesovanja, današnjeg javljanja, postavljanja pitanja i odnos koji ta osoba ima sa rektorkom i zbog njene poznate objektivnosti moram ovo pitanje da uputim i na još dve distance, a to su Ministarstvo prosvete i Ministarstvo pravde, a po potrebi nakon ishoda i odgovora, zamolila bih i nadležno tužilaštvo da odreaguje.

Naime, svima nam je poznato da se funkcioner DS Balša Božović koji je samoprozvani ekspert za sve i hodajuća Robin Hudovska parodija, svuda predstavlja kao diplomirani pravnik koji je prava završio na Beogradskom univerzitetu. To je nešto što je vrlo lako proverljivo, javnosti dostupno kao informacija. Evo, pre svega kod sebe imam njegovu konkretno izjavu da na njegovom tviter nalogu da je diplomirani pravnik. Univerziteta u Beogradu je tagovan i piše – narodni poslanik u parlamentu Srbije – ko me upozna, veruje mi. Evo, ja ne verujem baš toliko, nisam toliko sklona da verujem funkcionerima DS, tako da molim da nadležni organi mi objasne kako nakon moje provere na spisku, na sajtu koji je zvaničan, javni, dostupan Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta, ne postoji nigde upisano ime Balše Božovića koji bi trebalo da je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kako se predstavlja, ali na ovom spisku videćete njega nema.

Zaista sam bila temeljna kada sam istraživala i pregledala sam apsolutno sve module, sve smerove, od osnovnih studija preko master studija, specijalističkih studija do doktorskih studija i ja zaista nisam uspela da nađem nijednog Balšu Božovića koji je završio Pravni fakultet Beogradskog univerziteta.

Od 1983. godine od kada se ovaj spisak zvanično evidentira, znači, svi oni koji su završili određene studije, a ja sam naravno pretraživala, i verujte mi, prvi koji mi je, da kažem, pao na pamet, koga poznajem, a završio je Pravni fakultet sa odličnim ocenama i to sa ponosom uvek možemo da istaknemo, jeste upravo predsednik Srbije Aleksandra Vučić. Naravno, on se nalazi uredno u evidenciji, kao i svako drugi ko mi je pao na pamet, ko je završio Pravni fakultet nalazi se u toj evidenciji, ali nekako Balša Božovića tu nema. Dakle, po ovome možemo da zaključimo da po Pravnom fakultetu u Beogradu Balša Božović se lažno predstavlja.

Verujte mi ovo nije tek takav bilo kakav previd. Podsetiću vas da se Balša Božović 2012. godine i 2014. i 2016. godine kandidovao na listama za različite nivoe vlasti gde je pored njegovog imena stajalo, diplomirani pravnik Beogradskog univerziteta, a to je svakako isticao u medijima i u javnosti konstantno. Dakle, ovo je defakto, ja koja nisam pravnik ja sam politikolog, ali mogu da kažem da je to defakto primer lažnog predstavljanja. Evo, ovde imamo i zvanične liste 2016, 2012. i 2014. godine gde piše, Balša Božović diplomirani pravnik.

Dakle, ukoliko je Balša Božović, završio bilo kakve studije, pa moguće i studije na nekom drugom fakultetu, a pominje se tu nekakva konekcija sa njegovom dobrom prijateljicom Vesnom Rakić Vodinelić, neka to javno kaže i prestane da se predstavlja lažno i na taj način obmanjuje građane Republike Srbije. Dakle, da li je završio bilo kakve akademske studije i gde?

Nekoliko puta su moje kolege upravo ovde sa ovog mesta tražile, imajući iste sumnje kao i ja danas, tražile na uvid Balšin indeks, međutim, nisu imali nikada prilike da to izvanredno znanje pretočeno u ocene u indeksu i vide. Takođe, ja istražujući ovaj slučaj sada zaista počinjem da razumem nekako izfrustriranost Balše Božovića likom i delom pojedinih mojih kolega koji su zaista postigli izvanredne rezultate u svom profesionalnom angažmanu i naravno akademskom životu, koji kod njega bude određene komplekse zbog čijeg lečenja nedužni ljudi dolaze u zabludu i predmet su Balšinog politikanstva i vrlo loše propagande.

Dakle, molim prethodno spomenute da odgovore na moje pitanje u što kraćem roku, jer svesni smo da su nam izbori pred vratima, a znate kako, ukoliko kažemo da je Balša Božović opet kandidat na nekoj od lista, a ja sam sigurna da će Balša Božović biti kandidat na nekoj od lista, ukoliko mu naravno šef Boško Obradović to dozvoli, ja bih na ovaj način zamolila da se pod hitno prestane sa obmanom naših birača. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 19.08.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Član Odbora direktora Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Republika Mesečno 66000.00 RSD 01.02.2022 -
Potpredsednik Skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 152736.00 RSD 01.08.2022 -