Odbor za kontrolu službi bezbednosti

Saziv: Saziv 2020 - 2022

Predsednik: Igor Bečić

Datum početka rada: 26.10.2020.

Kontakt: 3200-617

Odbor za kontrolu službi bezbednosti:

- nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti;

- nadzire usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti, strategijom odbrane i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije;

- nadzire poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu službi bezbednosti;

- nadzire zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka;

- razmatra predlog budžetskih sredstava potrebnih za rad službi bezbednosti i nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad;

- razmatra i usvaja izveštaje o radu službi bezbednosti;

- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službi;

- pokreće inicijative i podnosi predloge zakona iz nadležnosti službi;

- razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni Narodnoj skupštini u vezi sa radom službi bezbednosti i predlaže mere za njihovo rešavanje i o tome obaveštava podnosioca;

- utvrđuje činjenice o utvrđenim nezakonitostima ili nepravilnostima u radu službi bezbednosti i njihovih pripadnika i o tome donosi zaključke;

- izveštava Narodnu skupštinu o svojim zaključcima i predlozima.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 9 članova.

Članovi odbora

Igor Bečić
Srpska napredna stranka
Predsednik
Nenad A. Mitrović
Srpska radikalna stranka
Srpska napredna stranka
Zamenik

Slaviša Bulatović
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Mijatović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladimir Đukanović
Srpska napredna stranka
Član
Jasmina Obradović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Borisav Kovačević
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Milorad Mijatović
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik

Goran Pekarski
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
Član
Zoran Dragišić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Milimir Vujadinović
Srpska napredna stranka
Član
Duško Tarbuk
Nova Demokratska stranka Srbije
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vladan Zagrađanin
Socijalistička partija Srbije
Zamenik predsednika
Justina Pupin Košćal
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Ilija Životić
Srpska napredna stranka
Član
Andrijana Aleksandrov
Srpska napredna stranka
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 26.10.2020, 13:38